If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #5<br /> Gröna<br /> kvarterEN KUNDTIDNING FRÅN NORRENERGI<br /> ”Förnybar fjärrvärme<br /> är framtiden”<br /> Klimatsmarta<br /> Sundbyberg<br /> Nya stadshuset ett lyft<br /> Flygande kameror och hål i marken<br /> Miljöklassning av byggnader – så funkar det<br /> Fjärrvärme – en lönsam affär?<br /> Gröna Kvarter 5 / JUNI 2014 1<br /> Vd Helene Biström:<br /> ”Förnybar<br /> fjärrvärme är<br /> framtiden”<br /> samverkan med andra aktörer, en aktiv dialog med kunderna och en<br /> fortsatt utveckling av egna anläggningar.<br /> det är nycklarna för att Norrenergis fjärrvärme ska vara det bästa<br /> valet även i framtiden, menar vd Helene Biström.<br /> – Vi har precis gjort en prognos som visar att våra fjärrvärmepriser<br /> inte kommer att överstiga inflationen de närmaste åren. och det är ett<br /> viktigt trendbrott.<br /> Text: Krister Insulander Foto: Fredrik Hjerling<br /> 2 Gröna Kvarter 5 / JUNI 2014<br /> När <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=1"> #5 Gröna kvarterEN KUNDTIDNING FRÅN NORRENERGI </a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=2"> Vd Helene Biström: ”Förnybar fjärrvärme är framt</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=3"> När Helene Biström tillträdde som Norrenergis vd </a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=4"> Sumpan växer med klimatsmart stadshus Text: Krist</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=5"> Strax före jul fick kommunförvaltningen i Sundbybe</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=6"> Emelie Holm och Per Helgesson har ett pågående sa</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=7"> Hur lönsamt är fjärrvärme för plånboken jämfört m</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=8"> LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad? Text: Krister In</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=9"> miljöbyggnad BReeAm leeD </a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=10"> ros och (lite) ris i årets kund- undersökning Nö</a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=11"> Kameror från ovan hittar läckagen </a> <a title="GronaKvarter_nr5 maj 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/706c10a3?page=12"> frågor & svar ”Sänka temperaturen – hur gör jag?”</a>