If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 14<br /> m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n<br /> 2 7.<br /> NOVEMBER<br /> 2013<br /> Ko n g e r Over 1.400 journalister er nu på Twitter. De leverer<br /> af en dagsordensættende understrøm af kommentarer<br /> og tips. Journalister er ofte langt mere personlige<br /> T w i T T e r i de 140 tegn, end de er i ”gamle medier” – og der<br /> er ingen fælles regler.<br /> DJs tillidsvalgte<br /> Her arbejder dit<br /> forbunds tillidsvalgte<br /> DJ ledes af hovedbestyrelsen (HB), som vælges på delegeretmØdet. HB nedsætter<br /> tre udvalg og udpeger forretningsudvalget (FU) af sin midte. Udvalgene forbereder<br /> de fleste af HBs sager. Her har du udvalgsmedlemmer og mØdedatoer:<br /> Hovedbestyrelsen<br /> Formand:<br /> Mogens Blicher Bjerregaard (FU)<br /> Næstformand:<br /> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=1"> 14 m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=2"> DJs tillidsvalgte Her arbejder dit forbunds til</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=3"> leder Sjov på en kedelig måde illustration Jak</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=4"> overbliK bJarne bergius hermansen / dr »Nogle g</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=5"> bag om billedeT FotograF: daniel hjorTh motiv: </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=6"> grafiK ODDS PÅ EN CAVLING-VINDER På baggrund af </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=7"> nyhed > medgang efter af dr-ledelsen har </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=8"> faglig flovmand de fleste mediearbejdere kender </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=9"> FreelancePrisen 2014 opydan.Annonce.103x131.301</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=10"> #DetFlyderlidtsammen Journalisterne har sat sig t</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=11"> dagligt </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=12"> #etikken The Sun: vi FOrvenTer, aT JOurnalisT</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=13"> TwiTTerprinsessen en ung journaliststuderende er </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=14"> 20-årige Julie MØrkeberg går på første semester p</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=15"> de har kvidret mest 1. Julie MØrkeberg, jour</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=16"> dmjX i Manegen der er udbrudt konflikt mellem de k</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=17"> »hele forløbet har været et cirkus, hvor skolen f</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=18"> Artiklen i Journalisten er første gang, de s</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=19"> pligtende snakke, fik vi en anden opfattelse. Så v</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=20"> preSSemeddelelSer baSereS på Tynde underSøgelSer </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=21"> 63 1.233 personer. Problemet er bare, at der bla</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=22"> »i somalia ville man kalde det for pirateri. i me</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=23"> mediehaveTS giganTer SKal lære af ciTaTfiSK </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=24"> »Det er lang tid siden, vi opdagede værdien </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=25"> Sjov på andreS beKoSTning satiren er gået for vid</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=26"> gul feber i pileSTræde Journalist mads kastrup fr</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=27"> Onsdag den 30. oktober udkommer BT med skrig</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=28"> dj’S ”adopTerede” Kollega får livSTid i begyndels</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=29"> sagen og vil hjælpe hende økonomisk, hvis det bli</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=30"> Schyy — vi fuSioner om halvandet år kan dJ bestå </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=31"> »Der er risiko ved alt, hvad man foretager sig.« </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=32"> »Der er nogle, der er bange for, hvad der sker me</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=33"> »det er ikke kun dJØF og magistrene, det er også </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=34"> »Selv om jobbene er ulønnede, kan de give god men</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=35"> anmeldelSer Redigeret af chrisTine elisabeTh MØl</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=36"> anmeldelSer Redigeret af chrisTine elisabeTh MØl</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=37"> Magasiner fra Jupiter og pluto aF Julie asMussen</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=38"> debaT Redigeret af chrisTine elisabeTh MØller d</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=39"> fagligT TalT illustration Jakob smedhagen Pris </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=40"> jobSKifTe sine barrett-Madsen 1/10 fra projek</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=41"> Kalender 20/12 Poul hørdum hørlund, 70 20/12 </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=42"> PRESSEKONTAKTEN Pressekontakten giver dig opdater</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=43"> EUROPA-KOMMISSIONEN Kontor i Danmark Telefon 3314</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=44"> TRAFIKSELSKABET MOVIA Pressetelefon 3613 2010, ud</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=45"> FREELANCEANNONCER JYLLAND Jon</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=46"> 46 Journalisten | 14 | 2013</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=47"> Til ciTaT Foto: peTra KleiS tekSt: per lySholT </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_14_2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/70df5aa2?page=48"> al henVendelse: Fagbladet Journalisten: Journalis</a>