If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesteretts ankeutvalg – tviste-<br /> loven § 18-3 andre og tredje ledd<br /> HØyesteretts ankeutvalg har i kjennelse -<br /> HR-2013-2179-U - klargjort virkeområ-<br /> det for tvisteloven § 18-3 andre og tredje<br /> ledd. SpØrsmålet i saken var om sØks-<br /> målsfristen i arveloven § 19 andre ledd<br /> var overholdt.<br /> En av arvingene i et uskiftebo tok ut for-<br /> liksklage innen etterårsfristen i arveloven<br /> § 19. Forliksrådet innstilte saken den 7.<br /> mai 2012. Stevning ble uttatt 20. sep-<br /> tember 2012, dvs. innen ettårsfristen i<br /> tvisteloven § 18-3 andre ledd, men etter<br /> tremånedersfristen i § 18-3 tredje ledd.<br /> SpØrsmålet var fØlgelig<a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/70f031e6?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/70f031e6?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2013 Samvær: Barneloven § 43 f</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/70f031e6?page=3"> var kopiadressat eller ikke. Ankeutvalget uttalte</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 12 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/70f031e6?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2013 Kunnskapsdepartementet: LOV-2</a>