If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ergoterapeuten 03:13<br /> Vi ses!<br /> Kombinér faglige<br /> input og socialt<br /> træf på regionernes<br /> generalforsamlinger<br /> Side 17<br /> Velfærdsledelse vil kræve øget samarbejde<br /> Side 6<br /> Indtægtsdækket virksomhed – krævende,<br /> men motiverende omstilling<br /> Side 22<br /> Nu 60 ydelser i Etf’s Ydelseskatalog<br /> Side 26<br /> Fælles<br /> akutmodtagelse<br /> under lup<br /> Ergoterapeut Gitte Østergaard Poulsen<br /> er del af projekt, der, med 820.000<br /> kroner i støtte, undersøger effekten af<br /> ergoterapi og fysioterapi på akutmod-<br /> tagelsen ved Hospitalsenheden Vest<br /> Side 8<br /> NYHEDER i Aqualine serien<br /> Den svingbar vask fås nu med en dock-in station som man kan stØtte sig til, samt et helt nyt tilbehØrsdel,<br /> så du kan have din tandbØrste og sæbe lige ved vasken.<br /> TilbehØrsdelen tilbyder både fleksibel placering sa<a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=1"> Ergoterapeuten 03:13 Vi ses! Kombinér </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=2"> NYHEDER i Aqualine serien Den svingbar vask fås </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=3"> 04 Leder 05 Veje til Ressourcedanmark 06 Fre</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=4"> xlExdxEr OK13: Arbejdsgiverne søg</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=5"> VElFærd Veje til Ressourcedanmark Mandag </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=6"> ArbEjdsliV Kurt Klaudi Klausen • Professor</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=7"> somhedsorientering i den måde, som den offentlige</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=8"> AkutmodtAgElsEr R</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=9"> • Øge andelen af patienter, som bliver udskrevet </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=10"> AkutmodtAgElsEr </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=11"> Randi Østergaard, </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=12"> AkutmodtAgElsEr – Men her viser det sig o</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=13"> eksempel er der et nyt diplommodul i akutterapi u</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=14"> xxExtF tAgEr sAgEn iii Siden er skrevet af K</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=15"> Lederstilling fik rette indplacering Ergoterapeut</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=16"> Du passer på os... 16 l Du passer på o</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=17"> Generalforsamlinger i Etf’s regioner </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=18"> gEnErAlForsAmling i rEgion Øst Foto: Sif Meincke</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=19"> gEnErAlForsAmling i rEgion midt-nord generalF</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=20"> gEnErAlForsAmling i rEgion syd Foto: Sif Meincke</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=21"> Er du glad for ergoterapeutfaget …men længes efte</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=22"> Vi sættEr Pris På ErgotErAPi OMSTILLING motiver</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=23"> mere bevidste om, hvad de vil have ud af det, når</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=24"> EtF Fra beskæFtigelsesterapeuter til proFe</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=25"> 1970’erne og 1980’erne Somatisk og psykiatrisk er</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=26"> etf.dk/ydelser 1 Du kan skrive kommentarer og</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=27"> 123 som en database, der er</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=28"> etf.dk/ydelser ydelsesbeskrivelser giver maksim</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=29"> nedsat Kontingent Du kan søge nedsat kontingent, </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=30"> 75 jubilæumskonFErEncEr 2013 års jubilæum </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=31"> hele landet Jubilæumsaktiviteter Etf afholder sy</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=32"> mØdEr/kursEr vejlede en kollega, der kommer </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=33"> STILLINGSANNONCER ☎ 88 82 62 70 mail: etf@etf.</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=34"> kxxoxntAkt Ergoterapeutforeningen Sekreta</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=35"> il I lli smert gente produkter t nte Semi-fo</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/71a560a6?page=36"> In partnership with: Nye innovative børneprodukt</a>