If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KLASSRUM MED NYA MÖJLIGHETER<br /> lekolar.se/typklassrum TYPKLASSRUM 2021 / LEKOLAR • 1<br /> INNEHÅLL<br /> RUM FÖR VARIATION<br /> DET MULTIMODALA KLASSRUMMET<br /> KLASSRUM ENLIGT ELMEMODELLEN<br /> 2 • LEKOLAR / TYPKLASSRUM 2021<br /> 3 DET AKTIVA KLASSRUMMET 26<br /> 6 RUM FÖR MAKER SPACE 36<br /> 16 FÄRGER; STANDARD & PREMIUM 48<br /> lekolar.se/typklassrum<br /> Rum för variation<br /> Både skolornas och de enskilda elevernas behov skiftar. Därför är det viktigt med olika typer av<br /> lärmiljöer där pedagogiken och inredningen samspelar på bästa sätt. Här presenterar vi fyra typer<br /> av klassrum: ett multimodalt, ett aktivt, ett som följer Elmemodellen och ett makerspace.<br /> INREDNINGSARKITEKT: JESSICA SVENSSON, IDA AHLGREN TEXT: HANNA WELIN BILD: HENRIK PALMBER<a title="Typklassrum 2021 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=1"> KLASSRUM MED NYA MÖJLIGHETER </a> <a title="Typklassrum 2021 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=2"> INNEHÅLL RUM FÖR VARIATION DET MULTIMODALA KLASS</a> <a title="Typklassrum 2021 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=3"> Rum för variation Både skolornas och de enskilda </a> <a title="Typklassrum 2021 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=4"> MMÖÖTTAA Pausa </a> <a title="Typklassrum 2021 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=5"> DE RUMSLIGA aspekterna är uppdelade i tre delar </a> <a title="Typklassrum 2021 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=6"> Lugnare övergångar MELLAN AKTIVITETER I MULTIMODA</a> <a title="Typklassrum 2021 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=7"> lekolar.se/typklassrum </a> <a title="Typklassrum 2021 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=8"> – Det intressanta är att elevernas arbetsfokus ök</a> <a title="Typklassrum 2021 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=9"> Det multimodala klassrummet Undervisningen blir </a> <a title="Typklassrum 2021 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=10"> Zonen för genomgångar är skapad av bland annat Fi</a> <a title="Typklassrum 2021 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=11"> "De inledande genomgångarna fungerade bättre när </a> <a title="Typklassrum 2021 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=12"> Vår svanenmärkta elevstol Karoline, med c-stativ,</a> <a title="Typklassrum 2021 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=13"> Draperierna mellan zonen för utforskande och zone</a> <a title="Typklassrum 2021 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=14"> q Flexibel variation Det ska vara enkelt </a> <a title="Typklassrum 2021 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=15"> e qw ry t </a> <a title="Typklassrum 2021 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=16"> Egen arbetsplats ELMEMODELLEN GAV ÖKAD STUDIERO –</a> <a title="Typklassrum 2021 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=17"> lekolar.se/typklassrum </a> <a title="Typklassrum 2021 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=18"> minskade kränkningarna med 37 procent. Elevenkäte</a> <a title="Typklassrum 2021 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=19"> Klassrum enligt Elmemodellen Trygghet och rutine</a> <a title="Typklassrum 2021 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=20"> "Eleverna kan välja att gå till sina ”kontor” för</a> <a title="Typklassrum 2021 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=21"> Det gemensamma bordet består av elevstol Matte oc</a> <a title="Typklassrum 2021 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=22"> Soffa Snake med träben, ståpulpet Elling 80782-60</a> <a title="Typklassrum 2021 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=23"> "Längst fram vid tavlan står en ring av pallar, s</a> <a title="Typklassrum 2021 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=24"> q Med plats för var och en Skapa en lugn o</a> <a title="Typklassrum 2021 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=25"> </a> <a title="Typklassrum 2021 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=26"> 26 • LEKOLAR / TYPKLASSRUM 2021 </a> <a title="Typklassrum 2021 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=27"> Stå, cykla, balansera ÖKAD RÖRELSE STÄRKER KONCEN</a> <a title="Typklassrum 2021 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=28"> Minst två lektioner i veckan sker utomhus och för</a> <a title="Typklassrum 2021 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=29"> Det aktiva klassrummet Förmågan att lära ökar nä</a> <a title="Typklassrum 2021 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=30"> "Inred en miljö som inte automatiskt bygger på st</a> <a title="Typklassrum 2021 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=31"> I det aktiva klassrummet kan eleverna välja om</a> <a title="Typklassrum 2021 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=32"> 32 • LEKOLAR / TYPKLASSRUM 2021 </a> <a title="Typklassrum 2021 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=33"> Mobila möbler såsom soffan Part på hjul, Flowbord</a> <a title="Typklassrum 2021 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=34"> q Inred för ett aktivt lärande Trampa, bal</a> <a title="Typklassrum 2021 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=35"> q e w r t yi u</a> <a title="Typklassrum 2021 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=36"> Praktisk kunskap ARBETE I ETT MAKERSPACE GER FÖRD</a> <a title="Typklassrum 2021 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=37"> lekolar.se/typklassrum </a> <a title="Typklassrum 2021 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=38"> Rustika bord med flexibla användningsområden. Smid</a> <a title="Typklassrum 2021 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=39"> Rum för makerspace Inred en kreativ verkstad där</a> <a title="Typklassrum 2021 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=40"> Väggpaneler från vårt skensystem Wille. Väggförva</a> <a title="Typklassrum 2021 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=41"> "I ett makerspace kan eleverna arbeta ämnesövergr</a> <a title="Typklassrum 2021 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=42"> 42 • LEKOLAR / TYPKLASSRUM 2021 </a> <a title="Typklassrum 2021 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=43"> Stärkt motivation NÄR ELEVERNA FÅR UTFORSKA OCH S</a> <a title="Typklassrum 2021 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=44"> Fritt fram att utforska och laborera på de mjukt </a> <a title="Typklassrum 2021 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=45"> som jobbar tillsammans. Research görs och idén ta</a> <a title="Typklassrum 2021 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=46"> q Gör rum för kreativt utforskande Inr</a> <a title="Typklassrum 2021 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=47"> w e q ry t </a> <a title="Typklassrum 2021 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=48"> Standard & premium Våra nya RAL-färger finns i sta</a> <a title="Typklassrum 2021 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=49"> RAL6020 RAL6020 Se inredningstips 6376 p</a> <a title="Typklassrum 2021 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=50"> RAL9005 Se inredningstips 6377 på lekolar.se </a> <a title="Typklassrum 2021 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=51"> Matte stol i RAL 2000 </a> <a title="Typklassrum 2021 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/71bc3aa2?page=52"> N M E N Ä A R Svanenmärkt V S K T ELE</a>