If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 03:06<br /> Ergoterapi på finsk<br /> Cotec fylder 20 år <br /> – mød en europæisk kollega<br /> Side 22<br /> Diplom i ergoterapi<br /> Side 5<br /> Reform udfordrer til bedre faglighed<br /> Side 6 <br /> Perspektiver på evidens<br /> Side 16<br /> I mål som<br /> selvstændig<br /> Side 12<br /> Indhold<br /> ”Der er forsket og skrevet meget om <br /> ergoterapeuter og evidens, men det <br /> har ikke ændret på, at ergoterapeuter <br /> fortsat ikke baserer praksis på evidens. <br /> Jeg mener, at Ergoterapeutforeningen <br /> bør sikre, at evidens en gang for alle <br /> bliver gjort tilgængelig for alle ergote-<br /> rapeuter.” <br /> Tina Helle, side 16<br /> ”Evidensbølgen har ramt det danske <br /> sundhedsvæsen og selvfølgelig også <br /> danske ergoterapeuter. Ergoterapeuter <br /> skal være med til at nuancere begrebet <br /> og stå fast på, at kvalitativ forskning <br /> stadig har<a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=1"> ergoterapeuten 03:06 Ergoterapi </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=2"> Indhold </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=3"> Leder Stress skal tages alvorligt – af </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=4"> Diplom i ergoterapi Første monofaglige diplom-m</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=5"> God/fælles praksis i sagsbehandlingen Reformen </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=6"> CaSe – den gode prakSIS Jeanette Damm og Jane Lau</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=7"> God/fælles praksis i sagsbehandlingen for </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=8"> DEPU Tre års indsats for faget Arbejdsgru</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=9"> 9:EJ etf’S defInItIon af ergoterapI Som profeS</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=10"> Privat praksis </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=11"> Her gør vi det, v</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=12"> Privat praksis Hver dag gennemgår klienter</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=13"> ergoterapeuten l marts 2006 l 15</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=14"> FaglIgt EvIDEns Af ergoterapilærer Tina Helle, Su</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=15"> ”Evidens-baseret praksis er et ”must” i forhold t</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=16"> etf arbejder InternatIonalt Som du kunne læse i s</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=17"> FaglIgt EvIDEns Af ergoterapeut Tina Dahl Mortens</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=18"> ”Vi skal huske, at forskning og evidens ofte ikke</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=19"> En sandhed er nødvendig for den ob- jektive viden</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=20"> COTEC 20 år An ordinary Wednesday at work C</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=21"> Satu – a fInnISH ot I am a 35-year-old occupation</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=22"> Rehab 2006 Etf på Rehab scandinavia 2006 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=23"> PROGRAM - REHAB SCANDINAVIA 2006 Velkommen til </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=24"> tirsdag 25.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=25"> tirsdag 25.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=26"> onsdag 26.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=27"> onsdag 26.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=28"> torsdag 27.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=29"> torsdag 27.04.06 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=30"> Politikark Hvad mener Etf? Ergoterapeutforenin</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=31"> Politikark om Pension Det mener Etf </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=32"> Debat Er kommunerne klar til genoptræning – e</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=33"> Ergoterapeuten optager alle læserbreve fra fore</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=34"> Debat </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=35"> HBnoter | februar 2006 ”Der har faktisk ikke</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=36"> Kort nyt Vejledning om journalføring Sundhedssty</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=37"> Nicheergoterapeuter – efterlysning Efter 33 år i </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=38"> PKA-generalforsamling Pensionskassen for Ergote</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=39"> Møder/kurser Regionsforsamlinger 2006 regIon</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=40"> Møder/kurser </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=41"> Spørgsmål kan rettes til Lotte Løkken Møde</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=42"> Møder/kurser . Bestyrelsens beretning </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=43"> ”konverteret” til udviklingsergoterapeut- </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=44"> Møder/kurser Hør fra en ekspert på området om,</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=45"> Arrangør: Ergoterapi Forum Øresund: Konfere</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=46"> Møder/kurser Giv din mening til Etf Knap 500 </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=47"> </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=48"> Nedsat kontingent Er du: • Ledig • På barsels- e</a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=49"> REGION MIDT/NORD </a> <a title="Ergoterapeuten Marts 2006 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/71e25be3?page=50"> Kontakt Region Øst </a>