If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 1– 2012<br /> 92. årgang<br /> Grunnlovsforslag – Nå er det forhåpentlig<br /> enighet om å lØfte de<br /> sentrale menneskerettig-<br /> synliggjØr<br /> hetene inn i Grunnloven.<br /> En slik formalisering vil<br /> også gjØre det vanskeli-<br /> gere å fjerne dem. Det skaper stØrre<br /> klarhet. Det sier advokat Pål W.<br /> Lorentzen som har vært medlem i<br /> menneskerettigheter Stortingets menneskerettighetsutvalg.<br /> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=2"> kommentarutgaver.no Universitetsforlagets blå k</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=3"> INNHOLD NR 1– JANUAR 2012 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=4"> – Menneskerettighetene tydeliggjØres og synliggjØ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=5"> Utvalgets leder Inge LØnning presenterte forslage</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=6"> – Det er viktig at menneskerettighetene er å finn</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=7"> Forslaget til endringer i Grunnloven: Utvalget </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=8"> Alder og Udvikling. Ved AfgjØrelser som berØre BØ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=9"> Vi sØker advokater som vil kombinere karriere og </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=10"> Paulsrud-utvalget la fØr sommeren frem sin innsti</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=11"> er medlem av Psykologforeningens Menneskerettighe</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=12"> Dårlig treffsikkerhet Også Ketil Lund kastet seg </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=13"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA Abonnementsprisen </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=14"> Årets Paranoia-konferanse var som vanlig egnet ti</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=15"> – At krig flyttes over i den digitale virkelighet</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=16"> planet.com arrangerer kon- feranser der cyberkrim</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=17"> 48 000 aksjeselskap har valgt vekk revisor Innen</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=18"> Sensitive opplysninger om skolebarn blir spredt i</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=19"> Rettsdata Straffeprosess Nytt produkt fra Gyldend</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=20"> Sensitive opplysninger om skolebarn blir spredt i</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=21"> Hvitvasking – advokatenes aktsomhetsansvar etter </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=22"> Halvor Frihagen tapte en sak for sin klient i Str</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=23"> Halvor Frihagen (innfeldt) tapte en sak for sin k</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=24"> Skreddersydd juss på Ås Tekst og foto: Georg Math</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=25"> ”Jussen ut til folket” – det er slag- ordet til S</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=26"> Bytter side Advokat Per Erik BergsjØ har proseder</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=27"> – Etter mitt syn bØr det være rom for familieliv </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=28"> Den fireårige vorsteheren Kira er med på jakt hve</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=29"> argumenter i retten. Den nære kon- takten med kli</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=30"> Tore Hagebakken har bred erfaring fra både kommun</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=31"> Tore Hagebakken bruker fritiden sin bl.a. på reis</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=32"> HØyesterettsjustitiarius Tore Schei inviterte til</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=33"> Fra venstre: Gunnar Bodahl–Johansen (hvit lugg), </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=34"> Kontorsjef Heidi Halvorsen Ønsker velkommen inn i</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=35"> Siv Hallgren har fått et MYE mindre kontor enn ti</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=36"> Effektiv varsling Kronikk: Av Erling Grimstad </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=37"> JU§NYTT nr. 1/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2012 avtalte arbeidet måtte være av</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=39"> HØYESTERETT: Barneloven § 43 “vanlig samvær”</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=40"> JU§NYTT nr. 1/2012 Ikrafttredelse nye lover 9. d</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=41"> Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for var</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=42"> varing av informasjon i varslingssa- ker i samsva</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=43"> KOMPETANSE LOKALKUNNSKAP TROVERDIGHET ANSVARLIGHE</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=44"> Fravær i forliksrådet = fravær av rettssikkerhet?</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=45"> Ti nye jussbussere Jusstudentenes rettsinformasj</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=46"> EU presser medlemsstatene og Norge inn i en mer r</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=47"> Christoffer Eriksen valgte å skrive boken om velf</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=48"> NYE BØKER bØker 44 Avtalerett Geir Woxholth Av</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=49"> Binding og erstatning Boken behandler reglene om </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=50"> Rett En internasjonal historie Rett er et interna</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=51"> en nå i bok- form. Boka ”100 år med gode ideer” e</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=52"> MØttes på ju De mØttes på Stavanger-sagfØrernes j</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=53"> letrefest måtte betale tilbake etter at kjæres- </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=54"> Sakkunnige i rettspraksis debatt 50 Av Per Egi</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=55"> misvisande. Skal dei da teia, i ei så viktig sak?</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=56"> Vi lever av klient å forholde oss til Praksisen s</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=57"> er og plikter det oppdraget. Etter at han p</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=58"> Nei, jeg snakker ikke om skitur, men undring om </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=59"> Juss og psykiatri Oslo RedaktØrforening arranger</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=60"> Ny forskergruppe ved UiO Selskapsretten i Oslo ha</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=61"> Gjennom den selvstendige stillingen og den hØye f</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=62"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=63"> spilte gitar på baren hvor sØsteren hans jobbet, </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=64"> Antilopespranget Enkelte ord og uttrykk som pres</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=65"> rocketronen Hvem er det beste bandet i Advokat-No</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=66"> Ikke så skummelt å starte for seg selv </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=67"> De har lagt vekt på å være tilgjengelige – torget</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=69"> Birger Stuevold Lassen er gått bort Birger Stuev</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat Lars Olav Skårberg har </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=71"> STATSRÅD Justis- og beredskapsdepartementet F</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=72"> 90 Den nye tarif for </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=73"> 50 Oppdragsjournal </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=74"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/73f498a8?page=76"> AUTHENTICITY IN EVERYTHING Since 1923 </a>