If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 10:06<br /> Hjælp til<br /> skøre knogler<br /> Osteoporoseskolen <br /> i Århus sætter patienterne <br /> på skolebænken<br /> Side 28<br /> Specialisering af ydelser på sygehuse<br /> Side 16<br /> <br /> Redskab til tilgængelige boligløsninger<br /> Ny dansk oversættelse af ergoterapeutisk <br /> redskab om tilgængelighed i hjemmet<br /> Side 18<br /> SJOT i Ergoterapeuten<br /> Side 25<br /> Rehabilitering af borgere<br /> med kronisk sygdom<br /> Side 6-13<br /> 04 Leder<br /> 05 VISO – 180 institutioner <br /> skal rådgive kommunerne<br /> 06 Ergoterapeuter kan forankre <br /> et sundere liv hos kronikere<br /> 09 Uopdyrket rolle på <br /> kronikerområdet<br /> 11 En nøglerolle i hjerterehabilitering<br /> 14 COTEC – ergoterapeut i Serbien<br /> 16 Specialisering af ydelser <br /> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=1"> ergoterapeuten 10:06 Hjælp til skøre k</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=2"> 04 Leder 05 VISO – 180 institutioner </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=3"> Leder Tydelig faglig forskellighed – med</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=4"> VISO 180 institutioner skal rådgive kommune</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=5"> Kronikere Ergoterapeuter kan forankre et sund</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=6"> Hverdagens normale handlinger kan blive uoversk</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=7"> Kronikere terapeuterne. Det vil forhåbentlig b</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=8"> En nøglerolle i hjerterehabilitering Med et ban</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=9"> Kronikere fagligt med for eksempel diætist, sa</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=10"> maj 2006 175x121 15/05/06 10:55 Side 1 </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=11"> Kronikere Ergoterapeuter har uopdyrket rolle</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=12"> Ergoterapeut Gitte Buhl Nielsen mener, at ergoter</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=13"> Cotec 20 år Ergoterapeutisk hverdag i Serbi</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=14"> Ergoterapi på somatiske sygehuse Specialise</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=15"> Der er meget stor forskel på, om man er ansat på </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=16"> fagligT HOuSing EnablER Artiklen er skrevet at </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=17"> Housing Enabler er et standardiseret ergoterapeut</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=18"> fagligT HOuSing EnablER UNDERSØGELSE AF OMGI</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=19"> ”Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, s</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=20"> fagligT HOuSing EnablER rEsumE Med unders</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=21"> ”Det er vigtigt for professionens udvikling og kv</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=22"> fagligT SJOT abSTRacTS nO. 2, 2006 fokus på </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=23"> fagligT SJOT abSTRacTS nO. 2, 2006 lifE sati</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=24"> OK 2 0 0 5 LØnkatalog 2a 1. oktober 2</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=25"> Basisstillinger Amter, kommuner og H:S trin 4</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=26"> Lederstillinger Amter, kommuner og H:S trin L</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=27"> SO-SU-lærere So-su-lærere aflØnnes efter den såk</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=28"> Nogle ergoterapeuter skal have mere i område</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=29"> Skal du have mere i lØn ? Hvis du den 31. </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=30"> Lederstillinger* </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=31"> Kontakt Etf inden du skifter job Hvis du sk</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=32"> arbEtstErapEutErs rEflEKtionEr övEr sitt arbEtE i</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=33"> fagligT OSTEOpOROSE- SkOlEn Af Specialea</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=34"> Birgitte Malmros og Dorte Lundbak har flere års e</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=35"> fagligT OSTEOpOROSE- SkOlEn klare. Dett</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=36"> ”Undervisningstilbud i et tværfagligt regi er kla</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=37"> fagligT OSTEOpOROSE- SkOlEn Deltagerne forventer,</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=38"> ad 1: Også her ligger første fysiotera- peutlekti</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=39"> fagligT OSTEOpOROSE- SkOlEn rEfErEncEr 1. Ma</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=40"> forløbssKEma Osteoporoseskole for patienter med f</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=41"> Kort nyt Messe: job i Grønland Det grønlandske </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=42"> drivkraften bag dine medarbejderes motivation V</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=43"> </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=44"> Møder/kurser Yderligere oplysninger: Se blad 9</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=45"> • Spørgsmål til A-kasse DSA fra ml</a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=46"> </a> <a title="Ergoterapeuten Oktober 2006 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/75603ba7?page=47"> Kontakt Region Øst </a>