If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 09:06<br /> Side 6<br /> Tal med hinanden<br /> Supervision er interaktion mellem kolleger, <br /> et redskab der udvikler fagligheden og <br /> samtidig et effektivt middel til at håndtere <br /> og forebygge stress.<br /> Side 12<br /> Genoptræningsplaner på formel<br /> Side 6<br /> <br /> TR-kursuskalender<br /> Midtersiderne<br /> <br /> Barthel indeks<br /> Dansk konsensus om brug<br /> Side 30<br /> <br /> <br /> Indhold<br /> 04 Leder<br /> 05 Arbejdsliv under lup<br /> 06 Genoptræningsplaner på formel<br /> <br /> 11 Etf tager sagen <br /> 12 Supervision styrker fagligheden <br /> Tema <br /> Fra årsskiftet skal kom­<br /> munerne betale og udføre<br /> genoptræningen, mens<br /> sygehusene stadig skal<br /> vurdere behovet i genop­<br /> træningsplanen. Spørgs­<br /> målet er, hvordan og hvor<br /> meget sygehusene skal<br /> skrive i en kommende<br /> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=1"> ergoterapeuten 09:06 Side </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=2"> Indhold 04 Leder 05 Arbejdsliv under lup </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=3"> Leder Har du talt med Helge Sander, Bert</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=4"> Arbejdsliv Politisk lup på medlemmernes arbej</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=5"> Standarder for genoptræningsplaner Formel på</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=6"> Kommunalreformen giver fra årsskiftet kommunerne </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=7"> Standarder for genoptræningsplaner </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=8"> Standard i lav opløsning I første omgang bliver</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=9"> Siden er skrevet af Karin Rasmussen (kr), konsule</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=10"> Supervision Supervision styrker fagligheden</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=11"> Supervision er samtale i struktureret form mellem</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=12"> Supervision Jette Bi</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=13"> Supervision bør være et OK-krav Alle ergoterape</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=14"> Supervision Supervision som </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=15"> - Supervision sætter fokus på at blive bedre til </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=16"> Supervision Tværfaglig sparring sat i sys</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=17"> – Supervision er en rigtig god mulighed for at få</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=18"> Ergoterapeuten optager alle læserbreve fra foreni</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=19"> Ergoterapeut i Grønland Udfordringen nord</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=20"> Tine Bøgh Jørgensen e</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=21"> Mange nye tilbud til Etf’s tillidsvalgte Ergote</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=22"> NYHED! Kursustilbud også til SIR og ledere. I 200</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=23"> Oversigt over Etf's kursustilbud til </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=24"> større gennemslagskraft 20.­ 21. november 2007 N</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=25"> Praktiske oplysninger Tilmelding og optagelseskri</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=26"> faGLiGT LRP Af Inger Andreasen og Susanne Lund, e</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=27"> dag blev dagens emne evalueret og gruppen gav til</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=28"> faGLiGT LRP resume Lifestyle Redesign Pro</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=29"> ”Via storytelling blev det gjort synligt, hvad de</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=30"> faGLiGT vidEnSKaB OG PRaKSiS Af: Cand.scient.san.</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=31"> Projekt Måleredskaber, Danske Fysioterapeuter, Kø</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=32"> faGLiGT vidEnSKaB OG PRaKSiS Beteg</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=33"> taBel 1. scoring med Barthel-20 og Barthel-100 [6</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=34"> faGLiGT vidEnSKaB OG PRaKSiS fakta</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=35"> Forflytning af svært overvægtige Forflytning af s</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=36"> Møder/kurser </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=37"> • Mød Bo Bager, manager hos Capa- Indhold: </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=38"> Møder/kurser Rikke Brix fra arbejdsmedicinsk k</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=39"> Møder/kurser der om at imødekomme mange forske</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=40"> 13.30 -13. </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=41"> REGION ØST ☎ 6 30 1 0 mail: oest@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=42"> REGION SYD ☎ 63 12 0 80 mail: syd@etf.dk Led</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=43"> REGION GRØNLAND Groenland@etf.dk SungiuSarfik</a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=44"> Kontakt Region Øst </a> <a title="Ergoterapeuten September 2006 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/75605ba3?page=45"> Ledelse i forandringer Vil du skærpe din ledelse</a>