If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Et magasin fra LHL<br /> nr. 02 2013<br /> Der ingen skulle tru<br /> at kols kunne bu ...<br /> Kols er ikke en sykdom som bare rammer storrøykere.<br /> Enkelte yrkesgrupper som er eksponert for støv og gass<br /> i jobben, er særlig utsatt for å utvikle kols. Det kom over­<br /> raskende på husdyrbonde Johan Petter Boye i Vestfold.<br /> 50% av alle<br /> hjertesviktpasienter har<br /> søvnapné* (nattlig<br /> pustestopp)<br /> Ved søvnapné:<br /> • Faller oksygennivået i blodet<br /> • Øker puls og blodtrykk<br /> • Reduseres mengden dyp søvn<br /> Dette fører til at kroppen ikke får nok hvile.<br /> Har noen observert at du slutter å puste om natten?<br /> Ta kontakt med din lege dersom dette kan gjelde deg.<br /> For mer informasjon om søvnapné og følgesykdommer, gå inn på www.resmed.no<br /> * > 15 pustestopp i timen. Ref. Oldenburg O et al. Sleep disordered breathing in patients with symptomatic heart failure. A contemporary study of prevalence i<a title="Det_nytter_0213 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=1"> Et magasin fra LHL nr. 02 2013 </a> <a title="Det_nytter_0213 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=2"> 50% av alle hjertesviktpasienter har søvnapné* (n</a> <a title="Det_nytter_0213 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=3"> Leder framtidsrettet</a> <a title="Det_nytter_0213 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=4"> Kolofon ET MAGASIN FRA LHL NR. 02 2013 </a> <a title="Det_nytter_0213 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=5"> INNHOLD: fOtO DEnnE siDE: BEnt rEné sYnnEVÅg, cH</a> <a title="Det_nytter_0213 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=6"> spør atle fOtO: LHL Spør AtLe atle </a> <a title="Det_nytter_0213 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=7"> være oppfylt. i tillegg til at du ikke kan benytt</a> <a title="Det_nytter_0213 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=8"> spør inger : EiriK HarstaD fOtO Spø</a> <a title="Det_nytter_0213 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=9"> Oksygenbehandling i hjemmet Linde: Living healthc</a> <a title="Det_nytter_0213 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=10"> intervjuet: Dag Otto Lauritzen aKTiV. Dag O</a> <a title="Det_nytter_0213 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=11"> 11</a> <a title="Det_nytter_0213 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=12"> intervjuet: Dag Otto Lauritzen baKgr</a> <a title="Det_nytter_0213 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=13"> VerDen runDT: Dag OttO LaUritzEn Og Kristian </a> <a title="Det_nytter_0213 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=14"> 14 tema: Kols </a> <a title="Det_nytter_0213 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=15"> Kolssyk av jobben Hver morgen klokken 05.30 er Jo</a> <a title="Det_nytter_0213 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=16"> tema: Kols fi B VE fJ nyTT uTsTyr. EttEr Han</a> <a title="Det_nytter_0213 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=17"> uTsaTTe bønDer. HuSDYRBøNDER ER DEN YRKESgRuPPEN </a> <a title="Det_nytter_0213 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=18"> tema: Kols FARLIG STØV OG GASS: BØnDE</a> <a title="Det_nytter_0213 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=19"> MESTRER SyKDOMMEN: ariLD sYVErtsEn Har nYLig H</a> <a title="Det_nytter_0213 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=20"> tema: Kols ane johannesen ønsKer å </a> <a title="Det_nytter_0213 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=21"> Vil iKKe gjemme seg: gUnnLaUg EiKE sYnEs DEt </a> <a title="Det_nytter_0213 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=22"> tema: Kols 2011 er utløpt, mandatperioden fo</a> <a title="Det_nytter_0213 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=23"> Har du spørsmål om kols? trenger du informasjon,</a> <a title="Det_nytter_0213 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=24"> tema: Kols En app som redd</a> <a title="Det_nytter_0213 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=25"> Senkerkollestterrolnlnivivå</a> <a title="Det_nytter_0213 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=26"> smånytt øKT SIKKERHET MED E-RESEPT nå er e­res</a> <a title="Det_nytter_0213 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=27"> smånytt Ta et bevisst valg! – vi oppfordrer deg </a> <a title="Det_nytter_0213 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=28"> nytt sykehus på gardermoen </a> <a title="Det_nytter_0213 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=29"> KOnsULEntsELsKaPEt DELOittE Har UtarBEiDEt mULigH</a> <a title="Det_nytter_0213 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=30"> nytt sykehus på gardermoen foto: christopher</a> <a title="Det_nytter_0213 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=31"> sommertilbud fra lhl-butikken før </a> <a title="Det_nytter_0213 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=32"> Kosthold Hjertegod grillmat sommer er gri</a> <a title="Det_nytter_0213 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=33"> chilidressing 2,5 dl atyoghurt 3 ss chilisaus </a> <a title="Det_nytter_0213 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=34"> litt mindre. litt mer. Langtidsferie på K</a> <a title="Det_nytter_0213 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=35"> t re vinnere får 10 hjertelodd hver! no ø n ng </a> <a title="Det_nytter_0213 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=36"> LHHusLssompp-adruketdrsetnogregr 84 x 57mm:Lay</a> <a title="Det_nytter_0213 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=37"> medlemsfordeler Toalettet som rengj</a> <a title="Det_nytter_0213 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=38"> medlemsfordeler li n d e e me o m eo e </a> <a title="Det_nytter_0213 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=39"> Foto: Foto: Netside for deg med hjerte immer(atr</a> <a title="Det_nytter_0213 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/75c21363?page=40"> Alle Gutta – Foto: heia espen/palookaville 40 O</a>