If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2012<br /> Verksamheten<br /> 2012<br /> © VOVAN<br /> Världsnaturfonden WWF – Verksamheten 2012<br /> Bilaga till WWF EKO nr 1, 2013.<br /> Foto omslag: Martin Harvey / WWF-Canon<br /> Grafisk form och teknisk produktion: ODELIUS #65719<br /> 2 Världsnaturfonden WWF – Verksamheten 2012<br /> UPPSKATTADE INSATSER<br /> I SVERIGE OCH I VÄRLDEN<br /> Under två mycket innehållrika år som general-<br /> sekreterare på Världsnaturfonden WWF har jag<br /> gång på gång konstaterat att våra insatser, både<br /> hemma i Sverige och ute i världen, är mycket<br /> uppskattade. Utmaningarna är många, men<br /> WWF uppnår ändå goda resultat både i maktens<br /> korridorer och ute i fält. Tillsammans står vi<br /> starka och siktar framåt, med en realistisk och<br /> positiv grundsyn som genomsyrar allt vårt arbete.<br /> Det ger resultat – tack vare ditt stöd.<br /> © WWF<br /> Håkan Wirtén<br /> Generalsekreterare<br /> Världsnaturfonden WWF<br /> ”Utan er skulle <a title="WWF Verksamheten 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=1"> 2012 Verksamheten 2012</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=2"> © VOVAN Världsnaturfonden WWF – Verksamheten 201</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=3"> UPPSKATTADE INSATSER I SVERIGE OCH I VÄRLDEN Unde</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=4"> SVENSK NATUR OCH ÖSTERSJÖN Världsnaturfonden WWFs</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=5"> © ALEX HYDE / NATUREPL.COM Illegal jakt och förf</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=6"> Varannan svensk släckte lyset © SOLELIA GREENTEC</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=7"> Hållbara städer Tillsammans med lärare på Global</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=8"> © OLA JENNERSTEN © LENNART MATHIASSON Artrally -</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=9"> Företag tävlar om Gröna fisken Fiskleverantören </a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=10"> www ww . f.se WWFs vinnande hemsida WWFs hemsi</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=11"> Sustainknow – Hållbar kompetensutveckling lansera</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=12"> © MARTIN HARVEY / WWF-CANON INTERNATIONELL VERKS</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=13"> WWF mot illegal handel med hotade arter Tjuvjakt</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=14"> Stadsutmaning erövrar världen Över hälften av jo</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=15"> Gränsöverskridande samarbete mot illegal virkesha</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=16"> Andelen certifierat ökar För varje dag som går ö</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=17"> © ANDY ROUSE / WWF-CANON Bergsgorillorna ökar tr</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=18"> © WILD WONDERS OF EUROPE / ORSOYLA HAARBERG / WWF</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=19"> FÖRTROENDERÅD & STYRELSE Personligt valda ledamöt</a> <a title="WWF Verksamheten 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/769b90ed?page=20"> Världsnaturfonden WWF MIXED SOURCES </a>