If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 07:06<br /> SJOT i Ergoterapeuten<br /> Læs om skandinavisk ergo­<br /> terapiforskning i dit fagblad<br /> Side 22<br /> Fynske ergoterapeuter er klar<br /> Kommunesammenlægning er en udfordring<br /> Side 12<br /> Fra bruger til kollega<br /> Side 16<br /> Ny autorisationslov<br /> Side 28<br /> Kontakt er bedst<br /> på hjemmebanen<br /> Side 6<br /> 04 leder<br /> 05 Få overblik over redskaber<br /> på www.etf.dk<br /> 06 Integration:<br /> Samtale bryder isen<br /> Layla Yusufs somaliske bag­<br /> grund og sprog bryder isen til<br /> ældre flygtninge og indvand­<br /> rere i Vollsmose, Odense.<br /> To ergoterapeuter leder det<br /> forebyggende projekt Layla<br /> Yusuf arbejder i.<br /> 10 Integration:<br /> Vores ledelse bygger på<br /> handlestrategier<br /> 12 Kommunalreform<br /> Fåborg-Midtfyn: Vi er klar!<br /> 16 Fra bruger<a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=1"> ergoterapeuten 07:06 SJOT i Ergot</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=2"> 04 leder 05 Få overblik over redskaber </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=3"> Leder Hvad tænker ergoterapeuter på i som</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=4"> www.etf.dk Få overblik over redskaber på etf.dk</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=5"> Integration Samtalen bryder isen til ældre i</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=6"> Thi Hue Kha (i midten) er social- og sundhedshjæl</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=7"> Integration HvAd t</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=8"> Cykelstierne i Vollsmose og ergoterapeut Annegret</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=9"> Integration Vores ledelse bygger p</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=10"> De to ergoterapeuter i Vollsmoseprojektet har beg</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=11"> God praksis i sagsbehandlingen Reform som lø­­</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=12"> Ergoterapeuterne Lisbeth Ernst og Kir</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=13"> God praksis i sagsbehandlingen blå bog Lisbeth</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=14"> den nye kommune, fortæller Lisbeth Ernst, der er</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=15"> Fra bruger til kollega Man kan ikke lære det –</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=16"> - En fantastisk ø­­jenåbner, der kolliderer med f</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=17"> Fra bruger til kollega psykiatrien har slået d</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=18"> brug den ergoterApeutiske fAgligHed Ergoterapeut </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=19"> www.etf.dk Fagdatabasen på www.etf.dk Søg ny vid</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=20"> Detaljeret information i fagdatabasen I Fagdatab</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=21"> Forfin din sø­­gning Du kan søge meget præcist i</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=22"> www.etf.dk Indsend din rapport eller artikel </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=23"> Siden er skrevet af Karin Rasmussen (kr) </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=24"> INTErVIEw mEd SJOT’S daNSKE rEdaKTør Ergoterap</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=25"> sjot Scandinavian Journal of Occupational Therapy</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=26"> abSTracTS SJOT VOlumE 13 NO.2, 2006 abstract</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=27"> creAtivity And order in communicAtion: implicAtio</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=28"> abSTracTS SJOT VOlumE 13 NO.2, 2006 How cAn we</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=29"> HBnoter | juni 2006 Efter halvandet års overg</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=30"> Ergoterapeuter har fået faglig selvstændighed </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=31"> HvAd indebærer AutorisAtion? Når du bliver autor</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=32"> Kort nyt Efterlysning Jeg er i gang med European</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=33"> Møder/kurser </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=34"> TR-intro </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=35"> Møder/kurser værksdannelse på tværs af de psyk</a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=36"> </a> <a title="Ergoterapeuten Juli 2006 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7760dba9?page=37"> Kontakt Region Øst </a>