If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2016<br /> INNLEDNING<br /> Norsk Kennel Klubs (NKK) hovedstyre<br /> og administrasjon ønsker at årsrappor-<br /> ten skal vise organisasjonens mangfold,<br /> samt bredden i vårt aktivitetsnivå. Vi vil<br /> også vise hvordan organisasjonen som<br /> helhet jobber for å nå de målsettinger<br /> som er forankret i vår formålsparagraf,<br /> våre verdier og strategier. Derfor har vi<br /> invitert alle våre 264 medlemsklubber<br /> og -forbund til å bidra med informasjon<br /> til årsrapporten, og alle innsendte bidrag<br /> er inkludert. Tett samarbeid med klub-<br /> bene og forbundene er helt sentralt for<br /> driften til NKK.<br /> NKK organiserer de ulike klubbene og<br /> forbundene, og fungerer som en paraply-<br /> organisasjon som har sine medlemmer via<br /> disse. Årsrapporten viser at vi sammen<br /> gjennom NKK er en organisasjon som<br /> Foto: Jeanette Sandbæk Håland<br /> 2 Årsrapport 2016 | Norsk Kennel Klub<br /> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=1"> ÅRSRAPPORT 2016</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=2"> INNLEDNING Norsk Kennel Klubs </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=3"> annet blitt jobbet med et stort forsknings- prosj</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=4"> Foto: Vibeke Brath Helse og velferd Et av No</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=5"> Helse og velferd </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=6"> negativt fokus på rasehunder og hunde- velferd. V</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=7"> Helse og velferd And</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=8"> Registrering og medlemstjenester MEDLEMSSERVI</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=9"> Re gistrering og medlemstjenester </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=10"> Foto: NKK Arkiv/Alex Kristiansen EN AV 26 KLUB </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=11"> EN AV NKKs Kristiansund 264 KLUBBER Hundeklubb </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=12"> Arrangementer og aktiviteter Antidoping NKKs </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=13"> Arrangementer og aktiviteter </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=14"> Hanne og Jaqueline ble Norgesmestre i kreativ lyd</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=15"> Arrangementer og aktiviteter </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=16"> Foto: Vibeke Brath Statistikk BAMSEVINNER 20</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=17"> Statistikk Påmeldte terminfestede prøv</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=18"> Foto: Cilje H. A. Moe Foto: Anders Botnmark </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=19"> Arrangementer og aktiviteter Foto: Cilje H. A. M</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=20"> Foto: Wenche Logna Utdanning og kunnskapsformi</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=21"> Utdanning og kunnskapsformidling </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=22"> NB Norsk Bassetklubb TILBAKEBLIKK PÅ ARRANGEMEN</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=23"> IT-satsning 2015-2019 NKKs IT-satsning 2015-20</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=24"> Myndigheter og samfunn NKK har fortsatt sitt mål</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=25"> Myndigheter og samfunn F</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=26"> EN 2 KL Skaubos Elli er e</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=27"> Synlighet i pressen og samfunnet Synlighet i</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=28"> Organisasjon og administrasjon Medlemsklubbe</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=29"> Norsk Lundehund Klubb Norsk Lundehund Klubb har </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=30"> Foto: Inger Handegård (Over, under og i midten) </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=31"> Organisasjon og administrasjon Representantskap</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=32"> Styrets beretning 2016 Virksomhet Norsk Kennel</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=33"> Oslo 21. juni 2017 </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=34"> Årsregnskap 2016 34 </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=35"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2016 35</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=36"> Årsregnskap 2016 - noter Note 1 - Regnskapsprin</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=37"> Note 2 - Inntekter Note 3 - Perso</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=38"> Årsregnskap 2016 - noter Note 3 forts. </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=39"> Note 4 – Varige driftsmidler NKK 31.12.2016 </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=40"> Årsregnskap 2016 - noter Note 6 – Varebeholdnin</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=41"> Revisjonsberetning – 3 sider </a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=42"> 42 Årsrapport 2016 | Norsk Kennel Klub</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=43"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2016 43</a> <a title="Norsk Kennel Klub_&Aring;rsrapport 2016_nett page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/776a8a69?page=44"> Foto cover: forside: Bård Robertson/bakside: Lill</a>