If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ergoterapeuten 121:13<br /> Milepæl for faget<br /> Kandidatuddannelsen i ergoterapi<br /> på SDU er en realitet<br /> Side 6<br /> Nyt etf.dk på vej<br /> Side 21<br /> Hus med plads til forskelle<br /> Side 26<br /> Synke- og spiseproblemer<br /> efter erhvervet hjerneskade<br /> Side 34<br /> Dysfagi<br /> – fokus på patienten<br /> side 14<br /> NYHEDER i Aqualine serien<br /> Den svingbar vask fås nu med en dock-in station som man kan stØtte sig til, samt et helt nyt tilbehØrsdel,<br /> så du kan have din tandbØrste og sæbe lige ved vasken.<br /> TilbehØrsdelen tilbyder både fleksibel placering samt Øget opbevaringsplads.<br /> Dock-in stationen giver Øget afsætningsplads samt tryghed for brugeren.<br /> Ring til Dorthe Rosantus (Sjælland), 2011 6434 eller Ebbe Brag (Jylland / Fyn), 2374 0705 for yderligere info.<br /> Ringstedgade 221 • DK-4700 Næstved • Tel. 5575 0500 • www.ropox.dk • info@ropox.dk<br /> 04 Leder<br /> 05 Traineeordning er s<a title="Ergoterapeuten december 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=1"> Ergoterapeuten 121:13 Milepæl for fage</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=2"> NYHEDER i Aqualine serien Den svingbar vask fås </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=3"> 04 Leder 05 Traineeordning er succes 06 Ny k</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=4"> lEDEr Etf’s nytårsraketter er klar</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=5"> Målrettet praktik og uddannelse får nyuddannede i</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=6"> KanDiDat Ny kaNdidatuddaNNelse – eN milepæl for</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=7"> Forskning og udvikling af faget bø</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=8"> KanDiDat Maria Annemone Kon</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=9"> job grønlanD i </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=10"> Anne Sofie Lyngholm deltog i rekrutteringsmes- se</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=11"> job grønlanD i siNdssygt spæNdeNde og meget l</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=12"> PrivatPraKtisErEnDE Vil du udvikle Ergoterapeutf</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=13"> Kirsten C. Pedersen Jeg havde ikke klaret det </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=14"> Dysfagi </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=15"> fire ph.d.- prOJekter Om dysfagi • Ergoterapeut, </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=16"> Dysfagi ErgoTErApEuTFAgLigT SELSKAB For DySF</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=17"> rEgioN - ErgoTErApEuT og LEDEr specialisterne Ha</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=18"> Dysfagi Ifølge overlæge Tove</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=19"> Den specialiserede indsats mod dysfagi er ikke et</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=20"> Dysfagi priVATprAKTiSErENDE Meget mere spec</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=21"> Etf.DK Tjek ind i et nyt univers Ergoterapeutfo</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=22"> Sådan gør du Her finder du en intro til nogle af </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=23"> Etf.DK del dine erfaringer Når den </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=24"> Etf.DK Her er en nyhed. Under den vil der være e</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=25"> 75 Etf – 75 år års jubilæum Tak for festen</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=26"> tilgængElighED Handicaporgani</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=27"> – Jeg er så heldig at have min daglige gang i det</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=28"> tilgængElighED på rundtur i huset – med ergotera</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=29"> fOd på elevatOr Alle husets elevatorer er anbragt</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=30"> foranDringEr Det off</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=31"> Et nyt år er på vej og velfærdssamfundets udvikli</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=32"> foranDringEr alene og afsk</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=33"> Det er også en god ide at øve sig i at blive l</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=34"> fagligt Ph.D. Dysfagi Af Annette Kjærsgaard, Ph.d</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=35"> Ph.d. udforsker og evaluerer synke- og spiseprobl</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=36"> fagligt Ph.D. Dysfagi ny viden af klinisk in</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=37"> resUme I det kontrollerede studie og ph.d.-projek</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=38"> bEvillingsuDvalg Vil du sidde i Bevillingsudval</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=39"> MøDEr/KursEr hele landet Efs geriatri og g</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=40"> MøDEr/KursEr forventninger til og syn på hin</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=41"> STILLINGSANNONCER ☎ 88 82 62 70 mail: etf@etf.</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=42"> KontaKt Ergoterapeutforeningen Sekretaria</a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=43"> Kelvin Junior kørestol </a> <a title="Ergoterapeuten december 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/77a399a8?page=44"> In partnership with: Innovative produkter </a>