If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> InFO<br /> 4/2017<br /> CARITAS<br /> ADVENTSAKSJONEN 2017<br /> Trygg mat på Sri Lanka<br /> #nullsult<br /> LEDER<br /> Aldri før har så mange mennesker sultet.<br /> kjære Caritas-venn!<br /> Vi nærmer oss juletid og advent - en tid for ettertanke,<br /> refleksjon og omsorg for andre. Det er en tid der familier samles for<br /> å dele gleder og goder. Familien er kjernen i våre liv og i vårt arbeid<br /> i Caritas. Vi investerer i mennesker og deres mulighet til å skape bedre<br /> liv for sine familier; både i vårt internasjonale arbeid og i vårt arbeid blant mi-<br /> granter i Norge. Vi går nå inn i en tid med mye glede for mange familier, og mye ensomhet<br /> for de av oss som ikke har mulighet til å feire høytiden med familiene sine. Det er en tid for<br /> å vise omsorg for dem som står oss nær, for dem som er i blant oss og for dem som<br /> ikke har de samme materielle godene som oss i Norge. <a title="Caritas_4_zmags page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=1"> InFO 4/2017 CARITAS ADVENT</a> <a title="Caritas_4_zmags page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=2"> LEDER Aldri før har så mange mennesker sult</a> <a title="Caritas_4_zmags page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=3"> INNHOLD TRYGG MAT PÅ SRI LANKA Sri </a> <a title="Caritas_4_zmags page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=4"> ▶ M. Mallika (til venstre) og R. Piyasiri har 100</a> <a title="Caritas_4_zmags page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=5"> ADVENTSAKSJONEN 2017 TRYGG MAT PÅ SRI LANKA</a> <a title="Caritas_4_zmags page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=6"> ADVENTSAKSJONEN 2017 BIDRAG SOM HJELPER Mats</a> <a title="Caritas_4_zmags page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=7"> ▶ Selv om jeg er en gammel mann, har jeg også bli</a> <a title="Caritas_4_zmags page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=8"> - Jeg har fått opplæring i organisk land</a> <a title="Caritas_4_zmags page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=9"> NULL SULT - BARE FRED KAN UTRYDDE SULT HELT </a> <a title="Caritas_4_zmags page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=10"> NYTT FRA VERDEN Foto Fredrik Brogeland Laache/</a> <a title="Caritas_4_zmags page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=11"> NYTT FRA VERDEN Jorge Nu</a> <a title="Caritas_4_zmags page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=12"> KLIMAENDRINGER NÅR MATEN REGNER BORT Ett</a> <a title="Caritas_4_zmags page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=13"> Jeg sådde for første gang i mai. Men alt ble ødel</a> <a title="Caritas_4_zmags page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=14"> ARBEIDSLIVSFADDER BLE ARBEIDSLIVS- FADDER </a> <a title="Caritas_4_zmags page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=15"> ARBEIDSLIVSFADDER </a> <a title="Caritas_4_zmags page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/79476323?page=16"> Besøksadresse Postadresse Caritas Norge </a>