If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6–7/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Advokaters profesjonsansvar<br /> HØyesterett avsa 29. april 2014<br /> enstemmig dom – HR-2014-840-A –<br /> som gjaldt advokaters profesjonsansvar.<br /> HovedspØrsmålet var hvilke plikter en<br /> advokat har overfor sin klient ved<br /> avslutningen av et advokatoppdrag – i<br /> dette tilfellet hvor det var klienten som<br /> avsluttet oppdraget. HØyesterett kom – i<br /> motsetning til tingretten og lagmanns-<br /> retten – til at advokaten ikke hadde<br /> opptrådt erstatningsbetingende uakt-<br /> somt. Fra HØyesteretts nettside:<br /> ”B hadde engasjert advokat til å hjelpe<br /> seg med et erstatningskrav etter en<br /> bilulykke. Tre uker fØr foreldelsesfristen<br /><a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=1"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=2"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Grunnlovsendringer Grunnlov</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=3"> Straffbar medvirkning HØyesterett avsa 7. mai 20</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=4"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Yrkesskade HØyesterett avsa</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=5"> Datalagrings- direktivet ugyldig EU-domstolen av</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6_7 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/79ed2326?page=6"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Hele endringsloven er dermed</a>