If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokatbladet<br /> Nr. 6/7 – 2014<br /> 94. årgang<br /> Fag<br /> og fest i<br /> to dager<br /> ■ Violet Roald fra Kåfjord i Troms vakte<br /> stor begeistring under advokatfesten på<br /> Onda på Aker brygge. På formiddagen<br /> hadde 1500 advokater satt seg på skole-<br /> benken for å oppdatere sine juridiske<br /> Foto: Monica Kvaale kunnskaper.<br /> Side 32 – 57<br /> NY<br /> <br /> <br /> 2014/15<br /> ! <br /> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=1"> Advokatbladet </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=2"> NY 2014/15 ! </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=3"> INNHOLD NR 6/7 – JUNI 2014 REDAKSJONEN AVSLUTT</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=4"> Tingrettene vil slås sammen, og lanserer forslag </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=5"> SURVHQWDYGHDQVDWWH¡NWUHLVHWLGVRP HQVWRUEHODVWQLQJ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=6"> NY 2014/15 ! </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=7"> ±(W1RUJHPHGEDUHVWRUHE\GRP VWROHUYLOPLVWHP\HDYGHQN</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=8"> Her er oversikten over hvilke tingretter som sore</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=9"> VHJWLO1DPGDOWLQJUHWWGHULPRW PHQHUVHOYDWGHQE¡UEHVW</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=10"> Organisering av advokatvirksomhet, kravet til bev</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=11"> Advokatforeningens leder, Erik Keiserud introduse</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=12"> Bergljot Webster snakket mye om organisering av a</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=13"> Overleverte stafettpinnen Tekst og foto: Aina Jo</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=14"> 1814 20 Michael Tetzschner kaller den nye rettig</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=15"> Pål Lorentzen har fått Cathrine Hambro til å skri</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=16"> 1814 20 Turid Lilleheie i ”Besteforeldrenes k</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=17"> E L 1. Er Grunnloven viktig i dag? 2. Hvilken p</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=18"> Nå skal rettshjelpsordningen utvides. HØyres Håre</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=19"> De debatterte rettshjelp: Fra venstre professor J</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=20"> Advokat Hans Kristian Skarpholt fikk medhold i de</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=21"> 5ROVWDGIUHPWLOKRYHGIRUKDQG OLQJ 6XQQP¡UHWLQJUHWWD</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=22"> En general trer av Generaladvokat Arne Wil</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=23"> Arne Willy Dahl går av som generaladvokat, men fo</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=24"> Modellfly er noe Dahl kan like. Han fikk overrakt</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=25"> Arne Willy Dahl takkes av, etter å ha vært genera</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=26"> Stortinget har vedtatt å be regjeringen sØrge for</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=27"> Staten tapte sak om bruk av glattcelle (QPDQQEOH</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=28"> Isolasjon? (WDYKRYHGVS¡UVPnOHWLVDNHQHU RPGHWIDNWX</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=29"> DYGHWVWUHQJHVN\OGNUDYHWLVNDGHVHUVWDWQLQJVOR YHQ†H</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=30"> UHJQHOLJPnWHnJM¡UHGHWWH SnVD+DYUHVRPORWVHJ RYHUUD</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=31"> NDXVMRQ(0'NUHYHUDW GHWWHJM¡UHVLDOOHVDNHURJ SUHVLV</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=32"> ,, En avlaster for en famil</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=33"> ,, For hver gang vi sier ne</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=34"> ,, Kompliserte regler som k</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=35"> Konsernrett for dummies Tekst og foto: Georg Mat</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=36"> ,, Det vil være mye å tjene</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=37"> ,, – Ytelsespensjonsordning</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=38"> ,, Individuelle pensjonsavt</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=39"> ,, – Det er flott at advoka</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=40"> mingle- De nye advokatene BILDER </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=41"> Det er ikke bare-bare å få prosedere nok til å kl</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=42"> ,, Husk, det er lov å lade </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=43"> ,, Vær forsiktig så du ikke</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=44"> fortsetter >>> på side 52 Det gamle Hovedstyre</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=45"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=46"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Grunnlovsendringer Grunnlov</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=47"> Straffbar medvirkning HØyesterett avsa 7. mai 20</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=48"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Yrkesskade HØyesterett avsa</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=49"> Datalagrings- direktivet ugyldig EU-domstolen av</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=50"> JU§NYTT nr. 6–7/2014 Hele endringsloven er dermed</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=51"> Politi og frimurer? Kari Henriksen (A): ”I avisop</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=52"> mingle- Advokatfesten på On BILDER </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=53"> da – Jeg ser jo noen her som jeg kjenner igj</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=54"> ,, Forrige gang fikk vi m</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=55"> i fokus Anders Ryssdal har ledet valgkomitee</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=56"> mingle- Vi var også med! BILDER </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=57"> – Det er veldig fint at man kan velge mellom fors</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=58"> Det kommer en ny runde i kampen om datalagringsdi</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=59"> Trine Skei Grande vil ha mer datatrafikk internt </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=60"> Vergene har fått nye utfordringer etter vergemåls</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=61"> Jan Harsem har over flere år vært verge til tre p</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=62"> GHWWHV\VWHPHWLNNHIXQJHUHUWLOIUHGV VWLOOHQGH-HJVHQ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=63"> 'DPnPDQLQQKHQWH±OHJHHUNO  ULQJHUIRUWDOWH6DQGH0DQG</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=64"> Advokatfirma SchjØdt er nå Norges tredje stØrste </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=65"> Cato SchiØtz (t.v.) har vært hos SchjØdt siden 19</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=66"> SchjØdt har prosedert flest EF og EFTA saker i he</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=67"> g Wenche Arntzen til hØyesterett ULHUHVRPNRQVXOH</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=68"> Ingen uavhengighet mellom Tilsyns- rådet og Advok</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=69"> EHW\UEODQWDQQHWDW0DULXV5HLNHUnV RSSO\VQLQJHURPDW7</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=70"> 'HWPnQ\HIRONLQQLOHGHOVHQEnGHL IXQNVMRQHOOPHQRP</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=71"> Svar fra Trygderetten om omkostninger Av Knut Br</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=72"> 3ROLWLDGYRNDWHQKDUHWWHUPLQDQPHO GHOVHInWWEHWLQJHO</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=73"> Juryen – for n'te gang Av Hans Stenberg-Nilsen '</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=74"> Forliksrådet – er det så farlig? 7LGOLJHUHLYnUDU</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=75"> Når advokaten måvitne )UDWLGWLODQQHQVNMHUGHWDWHQ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=76"> Nytt tilsyns- og disiplinærsystem 7 LOV\QVRJ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=77"> VRPVNDOJMHOGHIRUDOOHDGYRNDWHU HYHQWXHOWPHGJRGNMHQ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=78"> f </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=79"> gi individuell rettshjelp. Barn og unge som treng</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=80"> Steenstrup Stordrange henter tilbake Ravnaas Adv</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=81"> ning er blitt fØrti år </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=82"> Nye dommere i Arbeidsretten FØlgende dommere og v</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=83"> Coward, Oslo 8. Pensjonert hØyesterettsdommer Lar</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=84"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=85"> Midt-Hålogaland på tur til Beograd Midt-Hålogala</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=86"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Bernhard Keysan Do</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=87"> Tre advokater blir dommere i Oslo tingrett Advoka</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=88"> 90 Venn på ullsekken </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=89"> 50 Navneendring Ps: </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=90"> Holmenkollstafetten – fin 690.plass </a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=91"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet Nr 6_7 2014 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a6db2ac?page=92"> Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>