If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 6-7 – 2013<br /> 93. årgang<br /> Talent-<br /> For ti år siden bestemte administrerende<br /> direktØr Steinar ter Jung seg for at advokat-<br /> firmaet Selmer skulle bli best til å rekruttere,<br /> utvikle og beholde de talentene de Ønsket å ha.<br /> jegeren<br /> Og de har lyktes: Under Fagdagene ble firmaet<br /> tildelt Advokatforeningens talentpris.<br /> – Dette vil gi rekrutteringsarbeidet vårt en<br /> boost, sa han etterpå. SID<a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=2"> Foto: Monica Kvaale GULLBUKSER Store ambisjon</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=3"> INNHOLD NR 6-7 JUNI-JULI 2013 REDAKSJONEN A</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=4"> +¡\HVWHUHWWDYVDHQGRPLVOXWWHQDYDSULO VRPDYNODUHUVW</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=5"> 0nKnQGKHYHV 'HUVRPNYLQQHUVNDOInUHHOOEHVN\W WHOVHP</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=6"> Ada Sofie Austegaard oppdaget et hull i staten</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=7"> 16000 saker + 22.juli-saken i Oslo tingrett Beh</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=8"> $QHWW%HDWUL[2VQHVSHNHULVLQGRNWRUJUDGVDYKDQGOLQJSn</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=9"> Det hjelper ikke å ha en god regel, om man ikke f</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=10"> Kampen om hodene ±$YPLOOLRQHUDUEHLGVWDNHUHMREEHUL</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=11"> Nå HALV PRIS! Vi har samlet lover, forskrif</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=12"> +YRUP\HWYDQJVNDOPDQWLOODWHnEUXNHLSV\NLDWULHQ"1RUJ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=13"> GHQSULQVLSLHOOHRSSIDWQLQJDWGHW SV\NLVNHKHOVHYHUQL</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=14"> WRONQLQJVRPEOHJMRUWDYXWYDOJHW VRPYXUGHUWHWYDQJVEH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=15"> $GYRNDWIRUHQLQJHQVPHQQHVNHUHWWLJKHWVXWYDOJHUOHLDY</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=16"> 7LOSDVVLQJDYDNVMHORYHQWLOGHVPnRJPHOORPVWRUH DNVMH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=17"> RJGDJOLJOHGHUYLOGLVVHY UHIRUEH Nn</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=18"> 0HGVWDGLJVW¡UUHDGYRNDWILUPDHURJVWDGLJPHUNRPSOL VH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=19"> MXULGLVNHDYGHOLQJVRPKDUJLWWVDP JHKDOWHQLGHW0</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=20"> Fra Russland med smil og glede 'HWHUXPXOLJnLNNHE</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=21"> </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=22"> (Q6WRUWLQJVPHOGLQJLNRQNOX GHUWHPHGDWPDQEXUGHXWU\G</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=23"> TPNNFS ekstra .DUHQ%ORPOLEUXNWHnUHWV I¡UVWHYnUPn</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=24"> TPNNFS ekstra 6WHLQ0RUWHQ/LHUDGYDUHUDGYRNDWHUPRW</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=25"> ±+YLONHIDUHVLJQDOHUVNDO PDQVHHWWHU" ±(WDEOHULQJDY</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=26"> TPNNFS ekstra QRHQQRUVNHNULPLQHOOHRUJD QLVDVMRQH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=27"> Næringslivet i SandnessjØen går lyse tider i mØte</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=28"> TPNNFS ekstra 'HIXOOI¡UWHYHUGHQVKDUGHVWHO¡S'DJ 7</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=29"> Alexander Plows (til venstre) og Dag Thomas Hanss</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=30"> TPNNFS ekstra +XQVNULYHURPGLDPDQWHUGUDSRJ ROLJDU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=31"> Advokat Torunn Agtind har debutert med en bok tem</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=32"> TPNNFS ekstra cKDPHGVHJKXQGHQVLQSnNRQWRUHWHU EDQ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=33"> Teo kom til Aase Sigmond i april i fjor og er med</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=34"> TPNNFS ekstra HWDYPXUPHOG\UHQH ±-HJSOHLHUnVLDWGH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=35"> Teo, engelsk cocker s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=36"> TPNNFS ekstra Fotballagent og advokat $QGUHDV/D</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=37"> fagdager Foredragene Folkene Festen VLGH </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=38"> Kjekkaseri i retten gir b</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=39"> Jobber du i en liten by s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=40"> Forsvarergruppen purrer opp departementet igjen </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=41"> Hovedstyret vil også berØ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=42"> Jeg har vært veldig forsi</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=43"> m ingle- BILDER Petar Sekulic – Jeg kommer hit på</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=44"> Det er en udetonert bombe</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=45"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=46"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 HØYESTERETT: Pasientskadelo</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=47"> Utlevering av avdØdes biologiske materiale i </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=48"> JU§NYTT nr. 6-7/2013 Ikrafttredelse nye lover Fl</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=49"> Flertallet mener også at </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=50"> Vi har noen avgrensninger</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=51"> Vilkår for å drive advoka</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=52"> Gode rutiner på når frist</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=53"> Pressen misbruker jo habi</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=54"> Den viktigste fasen er de</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=55"> Er det ikke mulig å fØre </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=56"> Fortrolighetsplikten er m</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=57"> Tilsynet for meglervirkso</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=58"> Mange sier at disse ”bare</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=59"> I det profesjonelle forho</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=60"> En konkurranse kan ikke v</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=61"> m ingle- BILDER Aavatsmark og Kroep</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=62"> Så gikk hun inn i journal</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=63"> JRGPnWHRJLYDUHWDUNODJHUHQVUHWWVVLNNHUKHW LI¡OJH$X</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=64"> RJ IHVW Talentprisen til Selmer .MHPSHYLNWLJIRUU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=65"> m ingle- BILDER </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=66"> bØker 62 )O\SDVVDVMHUHUVUHWWLJKHWHU YHGIRUVLQNH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=67"> GHYLNWLJVWHUHJOHQH6MHOGQHVSHVLDO WLOIHOOHHUKROGWX</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=68"> Tingrettens oppnevnelse av bostyrere – praksis i </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=69"> EREHVW\UHURSSGUDJLHWVWRUWERYLO VnOHGHVNXQQHEOL´EH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=70"> PHUH(WIUHPWUHGHQGHXWWU\NNIRUSULQ VLSSHWILQQHUYLL)</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=71"> Informasjon om hovedstyrets arbeid $Y+HOJH7YHLWOH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=72"> Hva er klientens 'HQSURILOHUWH$GYRNDW7UXOV /XUHQV</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=73"> interesser? IUHPVWRVRPRJKDGGHNUDYSnnLNNH </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=74"> Lovlig, men med livet på vent 'HQNODUHKRYHGUHJHO</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=75"> Partners ahoy! DLA Piper charters cruise ship for</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=76"> Våre fremste idealer 5 HWWVVLNNHUKHWRJPHQQHVNHU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=77"> Gjennom den selvstendige stillingen og den hØye f</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=78"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=79"> språk. Hun har også erfaring som redaktØr og forl</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=80"> Petter Smeby Tegning: Nils Min dommer Som tilsku</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=81"> bedriftsmesterskapet i sjakk </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=82"> Nye politimestre BjØrn Eirik Vandvik (46), er i s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=83"> Pro Bono pris Tong Lihua fikk IBAs Pro Bonopris 2</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=84"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=85"> 67$765c' Justis- og beredskapsdepartementet Rådma</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=86"> 1<7720 1$91 Advokat Marit Brodal har sluttet i Br</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=87"> Syngende partner i Judicium Tekst: Marit Aschehou</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=88"> 90 Offentlige forsvareres sa</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=89"> 50 Advokat- og sakfØrer- </a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=90"> Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=91"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 6 og 7 2013 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8992e9?page=92"> B 5HWXUDGUHVVH 'HQQRUVNH$GYRNDWIRUHQLQJ .U$XJXVWV</a>