If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Medlemsblad med program<br /> for 2019 - 2020<br /> Hadsten<br /> www.aeldresagen.dk/hadsten<br /> Indholdsfortegnelse:<br /> Side 3 Forord fra formanden<br /> Side 4 Ældresagens arbejde på landsplan, i Favrskov og lokalt i<br /> Hadsten<br /> Side 5 Besøgsvenner, Telefonstjernen<br /> Side 6 Demensaktiviteter<br /> Side 7 Bisidderordning/Ledsagerordning/Gåture<br /> Side 8 Madhold mænd/Kreativ værksted/Engelsk kursus<br /> Side 9-12 Arrangementer i Hadsten 2019-20<br /> Side 13 Samarbejde med Sognegården<br /> Side 14 Ny lokal hjemmeside/Nyhedsbrev<br /> Side 15 Herreværelset<br /> Side 17 Aktivitetsoversigt<br /> Side 18 Billeder fra 25-års jubilæum<br /> Side 20 Navn og adresse på bestyrelse og andre frivillige<br /> Redaktion: Ib Ladefoged/Svend Uldahl<br /> Trykt på: Vinderup Bogtrykkeri APS<br /> Spis sammen—<b<a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=1"> Medlemsblad med program for 2019 - </a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=2"> Indholdsfortegnelse: Side 3 Forord fr</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=3"> Kære medlemmer af Ældre Sagen Her i bladet kan I </a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=4"> Ældre Sagens arbejde på la</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=5"> Lokalforeningens aktiviteter Besøgsvennetjenest</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=6"> Demens. Under denne overskrift skal nævnes, at be</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=7"> Bisidderordningen Ældre Sagen kan nu tilbyde en b</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=8"> Mad for ældre mænd. Selv om det vel er et brud på</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=9"> Hadsten Arrangementer 2019/2020. Arrangem</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=10"> Dato/tid/sted Arrangement Søndage i 2019: 17.</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=11"> Dato/tid/sted Arrangement Torsdag den 29. au-</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=12"> Begyndergolf og hyggeligt samvær. (Ældre Sags Gol</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=13"> Samarbejde med "Sognegården", Hadsten. Der er et </a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=14"> Ældre Sagens lokalafdelinger har i 2018 fået ny h</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=15"> "Herreværelset". Sidste "skud på stammen" vedr. a</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=16"> Rabatter til medlemmer af Ældre Sagen. </a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=17"> Aktivitet Kontakt Petanque Hver tirsdag og to</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=18"> Lokalafdelingens 25 års jubilæum blev fejret i fo</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=19"> 19</a> <a title="&Aring;rsprogram 2019 online page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7c6418a7?page=20"> Ældre Sagen, Hadsten afdeling Bestyrelse</a>