If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2015<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–19<br /> Norra Skogsbyrån 20–21<br /> Medlemmar 22–23<br /> HR/Personal 24–25<br /> IT 26–27<br /> Miljö 28–29<br /> Förvaltningsberättelse 30–35<br /> Styrelse, revisorer och valberedning 36<br /> Koncernens och föreningens bokslut 37–48<<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=1"> Årsberättelse 2015</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=4"> 4 Inledning anser sig ha rätt att bestäm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=5"> med olika behov och vi har därför under året utve</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2015 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=8"> 8 Näringspolitik Dialog med fört</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=9"> berättade hur vi arbetar för att bidra till att m</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Finansiell st</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=11"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 11</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=12"> 12 Skog och virke Ökande produkt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=13"> Levererad volym från medlemmar och leverantörer 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=14"> 14 Skog och virke nya marknader och medlemm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=15"> Skog och virke 15 fält av exempelvis stubb</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=16"> 16 Norra Timber Volymtillväxt för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=17"> Norra Timber 17 växa, uppnådde vi en ti</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=18"> 18 Norra Timber fortsatt produktivitetsu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=19"> Norra Timber 19 Industriverksa</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=20"> 20 Norra Skogsbyrån Ett mycket fr</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=21"> till salu i Sverige, oberoende av mäklare. Denna </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=22"> 22 Medlemmar Medlemmar </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=23"> nomiska erbjudanden. Ett digert familjeprogram, m</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=24"> 24 HR/Personal Prisat jämställdhets</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=25"> Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=26"> 26 IT Ett viktigt konkurrensmedel</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=27"> IT 27 Av det ökade IT­användandet kommer ut</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=28"> 28 Miljö Miljöuppföljning under </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=29"> Andel certi erad Andel certi</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se Förvaltn</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=31"> Fö rvaltningsberättelse 31 system Skogsägar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=32"> 32 Förvaltningsberättel se imp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=33"> Fö rvaltningsberättelse 33 producerades 74 0</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=34"> 34 Förvaltningsberättelse gått enligt plan o</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=35"> påtagligt. Den snabba avmattningen bland tillväxt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=36"> Gustaf Källström, 54 Självverksam skogsägare och </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=37"> Resultaträkningar 201 5­01­01–2015­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2015­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2015­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=42"> 42 Noter till resultat- och balansräkningar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=44"> 44 Not 4 Avskrivningar och nedskrivning av mat</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=46"> Moderföreningen och koncernen har ingått följande</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=47"> Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=48"> Koncernen Moderföreningen 2015 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=50"> 50 Fem års sammandrag, koncernen 2015 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=51"> 51</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Besö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=55"> Skogsorganisation och industrier 55 Konto</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2015 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ce813e6?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>