If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> lektronikk for profesjonell elektronikk<br /> 03<br /> 2020<br /> Tar hånd om<br /> markedet<br /> Inviterer til russisk samarbeid | FPGA i fokus | Stolt av samarbeid<br /> Rett kunnskap på rett sted | Batterispesialisten | Hjelp til selvhjelp<br /> Øker sirkulasjonen i bena<br /> <br /> 03<br /> 2020<br /> Innhold<br /> Reportasjer<br /> 10 Inviterer til russisk samarbeid<br /> 12 FPGA i fokus<br /> 14 Strålesporing på FPGA<br /> 16 Stolt av samarbeid<br /> 20 Link Nordic: Rett kunnskap på rett sted<br /> Tema: Energi og kraftelektronikk<br /> Mikro og nanosystemer<br /> Medisin og helse<br /> 18 Bioelektrisk brikke kan stoppe Alzheimers<br /> 22 Vedlikeholdsfrie trådløse mikrosystemer med<br /> superkondensatorer<br /> 24 Batterispesialisten<br /> 26 Bioelektrisk impedansanalyse<br /> i overvåking av kli<a title="EL2003Digital page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=1"> lektronikk fo</a> <a title="EL2003Digital page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=2"> </a> <a title="EL2003Digital page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=3"> 03 2020 Innhold Reportasjer 10 Inviterer til </a> <a title="EL2003Digital page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=4"> leder Norge har et naboland i Øst som kan by på</a> <a title="EL2003Digital page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=5"> InfrarØd termosØyle </a> <a title="EL2003Digital page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=6"> Aktuelt Går så det suser tross alt Elektr</a> <a title="EL2003Digital page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=7"> Aktuelt Prisen for brikke- motstander opp 70-80%</a> <a title="EL2003Digital page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=8"> Aktuelt Radiocrafts i sertifisert gateway RF-modu</a> <a title="EL2003Digital page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=9"> Fornyer avtale Fornøyde partnere ette</a> <a title="EL2003Digital page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=10"> Produksjon • Bedrift I</a> <a title="EL2003Digital page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=11"> Tilbyr støtte I klartekst betyr det at Barel vil </a> <a title="EL2003Digital page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=12"> FPGA Forum • Messer og konferanser FPGA i fokus</a> <a title="EL2003Digital page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=13"> FPGA Forum • Messer og konferanser </a> <a title="EL2003Digital page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=14"> FPGA Forum • Messer og konferanser Strålesporin</a> <a title="EL2003Digital page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=15"> Precision timing from Golledge Oppgaven Vinner</a> <a title="EL2003Digital page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=16"> Produksjon • mønsterkort Stolt av samarbeid Mø</a> <a title="EL2003Digital page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=17"> Omfattende test Selve ballen skal tåle mye, natur</a> <a title="EL2003Digital page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=18"> Medisin og helse Bioelektrisk brikke Kan stoppe </a> <a title="EL2003Digital page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=19"> biologiske ion-kanaler for å etterligne hvordan e</a> <a title="EL2003Digital page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=20"> Distribusjon Link Nordic: Rett kunnskap på rett </a> <a title="EL2003Digital page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=21"> Tett forhold – Ved at vi sitter tett på disse lev</a> <a title="EL2003Digital page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=22"> Kraftelektronikk • mikrosystemer Vedlikeholdsfr</a> <a title="EL2003Digital page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=23"> Kraftelektronikk • mikrosystemer stemer med sup</a> <a title="EL2003Digital page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=24"> Kraftelektronikk Batterispesialisten Askerbedri</a> <a title="EL2003Digital page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=25"> Hos Schive monteres, loddes og støpes Lithi</a> <a title="EL2003Digital page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=26"> Medisin og helse Bioelektrisk impedansanalyse i</a> <a title="EL2003Digital page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=27"> segmenter: de to øvre lemmer, de to underekstre- </a> <a title="EL2003Digital page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=28"> Medisin og helse Tar hånd om verdensmarkedet </a> <a title="EL2003Digital page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=29"> styresignal på typisk 0 til 3 volt, som leveres t</a> <a title="EL2003Digital page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=30"> ANNONSE SPO乓ORARTIKKEL </a> <a title="EL2003Digital page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=31"> SPO乓ORAR T o the untrained eye, the </a> <a title="EL2003Digital page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=32"> Medisin og helse Hjelp til selvhjelp Selskapet</a> <a title="EL2003Digital page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=33"> Man bruker en standard linse montert på et kretsk</a> <a title="EL2003Digital page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=34"> Medisin og helse Øker sirkulasjonen i bena Oti</a> <a title="EL2003Digital page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=35"> PRODUKTNYTTPRODUKTNYTTPROD DrU</a> <a title="EL2003Digital page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=36"> OKDUKTNPYRTOTDPUKTNYTT OTDNUYKTNPYTTPRODUKTNYTT K</a> <a title="EL2003Digital page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=37"> PRODPUROKTDNUYKTNPYRTO PRODUPKRTONDYUTKTPNRYOT PR</a> <a title="EL2003Digital page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=38"> OKDUKTNPYRTOTDPUKTNYTT OTDNUYKTNPYTTPRODUKTNYTT K</a> <a title="EL2003Digital page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=39"> PRODPUROKTDNUYKTNPYRTO PRODUPKRTONDYUTKTPNRYOT PR</a> <a title="EL2003Digital page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=40"> OKDUKTNPYRTOTDPUKTNYTT OTDNUYKTNPYTTPRODUKTNYTT K</a> <a title="EL2003Digital page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=41"> ANNONSEREGISTER ANNONSEREGISTER 4test </a> <a title="EL2003Digital page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=42"> på siste siden Livet er det som skjer </a> <a title="EL2003Digital page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=43"> Forsvar Din IP, Merkevare og Inntjening Sikkerhet</a> <a title="EL2003Digital page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/7d3f28e6?page=44"> Because failure is not an option. In your dai</a>