If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Et magasin fra LHL<br /> nr. 04 2013<br /> trygg i eget hjem<br /> ny teknologi vil om få år revolusjonere Helse-norge.<br /> Kan virkelig nye duppeditter bedre livskvaliteten for<br /> kronisk syke og eldre?<br /> Havrehjerter senker kolesterolet<br /> Da jeg besøkte legen min og<br /> tok prøver trodde hun trodde<br /> ikke det var sant – mitt koles-<br /> terol hadde gått ned fra 9,6<br /> til 5,3! I dag ligger det på 4,6<br /> sier Pyret Nylander i Växjö.<br /> – Jeg spiser havrehjerter<br /> med yoghurt, nøtter og blå-<br /> bær hver ettermiddag, og<br /> det gjør helt klart en forskjell.<br /> Når jeg har slurvet unna,<br /> øker kolesterolet igjen.<br /> Pyret Nylander<br /> hadde prøvd Be-<br /> taglucare, ”puter”<br /> med høy løselig<br /> havre-fiber, som<br /> kan kjøpes på<br /> apotek. Hun er veldig fornøyd<br /> med sin nye frokostblanding.<br /> – Både m<a title="DetNytter0413_LOW page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=1"> Et magasin fra LHL nr. 04 2013 try</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=2"> Havrehjerter senker kolesterolet Da jeg besøkte </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=3"> Leder fOLKEmusiKKVErKEt «HastVErKsbryLLuP» å</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=4"> Kolofon ET MAGASIN FRA LHL NR. 04 2013 </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=5"> INNHOLD: 03 Leder 06 Spør Atle: regler for ette</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=6"> spør atle foto: LHL Spør AtLe at</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=7"> foto: thinkstock ningen etter 01.10.76, og den e</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=8"> spør inger foto: Eirik Harstad Spør I</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=9"> ønsker du å annonsere i Det nytter? Vi kan tilby</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=10"> 10 intervjuet: Wazim Zahid HjERTELEGE wASIM</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=11"> en hjerteleges bekjennelser Han er aktuell med en</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=12"> 12 intervjuet: Wazim Zahid </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=13"> Henter overskudd hos familien Han legger ikke skj</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=14"> nytt sykehus på gardermoen Sammen om hist</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=15"> VI SKAL SKAPE HISTORIE, sa gEnEraLsEKrEtær frODE </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=16"> nytt sykehus på gardermoen BRIT HOEL åPnEt</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=17"> ARKITEKTFIRMAET NORdIC OFFICE Of arCHitECturE HaD</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=18"> 18 Det nytter 4/13</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=19"> dET ER GOd STEMNING På giPø DagsEntEr når DE trEn</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=20"> tema: Velferdsteknologi – MEd N</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=21"> ETTER AT PER E.w. TORjuSEN fiKK gPs, Kan Han gå t</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=22"> tema: Velferdsteknologi S g i d i b amfu</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=23"> nå også blitt med på prosjektet. – Det har vær</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=24"> tema: Velferdsteknologi TV-SPILL sKaPEr gOD</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=25"> AVEdLINGSLEdER VIBEKE KjELdSBERG BRu sEr at sPiLL</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=26"> tema: Velferdsteknologi </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=27"> Teknologi som kan hjelpe deg En oversikt over uli</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=28"> smånytt Har du høyt blodtrykk, bør du begrense </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=29"> Anbefaler mer D­vitamin Helsemyndighetene vil nå </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=30"> smånytt Si ja til influensavaksine Hjerte­ og lun</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=31"> aktuelt </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=32"> tuberkulose Når helsevesenet svikt</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=33"> EMILy PHuNGwAKO JObbEr HELtiD fOr å bEKJEmPE sPrE</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=34"> tuberkulose MA Ka NGE FRIVILLIGE møtEr OPP fOr å</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=35"> kapelig med min far under gravidite- ten, fortell</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=36"> Det bladet du nå holder i hånden – er trykket hos</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=37"> t re vinnere får 10 hjertelodd hver! d n no ø </a> <a title="DetNytter0413_LOW page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=38"> aktuelt finn nærmeste hjertestarter alle la</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=39"> Eget kundesenter for LHL­ medlemmer: Vardia for</a> <a title="DetNytter0413_LOW page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/7ee3ba29?page=40"> SMAKEN AV BEDRE PRESTASJONER PÅ JOBBEN </a>