If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Förstoppning och<br /> avföringsinkontinens<br /> Vattenlavemang<br /> Min sida<br /> Sjukhus: _______________________________________<br /> _______________________________________________<br /> Min sjuksköterska/läkare: __________________________<br /> Tel: ___________________________________________<br /> Tel. tid: ________________________________________<br /> Jag skall genomföra vattenlavemang:<br />  Varje dag  Varannan dag  Annat ___________<br /> _______________________________________________<br /> Jag skall pumpa _______ ggr för att fylla ballongen<br /> Jag skall använda _______ ml vatten<br /> Produkten skall beställas hos: ______________________<br /> Egna anteckningar: _______________________________<br /> _______________________________________________<br /> _______________________________________________<br /> _______________________________________________<br /> _______________________________________________<br /> _______________<a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=1"> Förstoppning och avföringsinkontinens Vattenlavem</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=2"> Min sida Sjukhus: ____________________________</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=3"> Vattenlavemang Denna information är framtagen ti</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=4"> Tarmsystemet Tarmen är en del av matspjälkningss</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=5"> Tarmsystemets normala funktion Via nervbanor upp </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=6"> Orsaker till försämrad tarmfunktion Det finns mån</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=7"> Förstoppning Förstoppning uppstår när tarmens fu</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=8"> Vattenlavemang Vattenlavemang är ett sätt att tö</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=9"> Att lära sig använda Peristeen® Precis som när </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=10"> Så sköljer du tarmen med Peristeen® Förberedel</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=11"> Vänta 30 sekunder. Ta ut katetern, som nu är hal,</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=12"> Så sköljer du tarmen med Peristeen® Ballonguppb</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=13"> Borttagande av rektalkateter 9. Vrid vredet på ko</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=14"> Peristeen® vattenlavemang Med Peristeen är det </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=15"> Värt att veta Vem kan använda sig av Peristeen® </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=16"> Vatten rinner vid sidan Om vattnet läcker förbi r</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=17"> Avföring i systemets slang Ibland kan det komma v</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=18"> Rektalkatetern glider ibland ut En del personer m</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=19"> Förslag på rekommenderad förskrivning av Peristee</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=20"> Kom ihåg! 1. Det är viktigt att du använder Peri</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=21"> Anteckningar </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=22"> 22</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=23"> Beställ tidningen RIKare Vetande RIKare Vetande </a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=24"> Vill du veta mer? Coloplast har ett antal brosch</a> <a title="SP2004 F&ouml;rstoppning och avf&ouml;ringsinkontinens 16.07 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8030e72f?page=25"> Svarskort  Ja tack, jag vill gärna ha tidningen</a>