If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> EN GUIDE TIL MER MILJØVENNLIGE SKOLER<br /> R<br /> T<br /> A<br /> S<br /> K<br /> G<br /> E<br /> O<br /> T<br /> D<br /> E<br /> T<br /> Et ekstra godt valg<br /> MØBLER, INVENTAR & INNREDNING<br /> V<br /> G<br /> A<br /> L<br /> ”Risikoen minsker ikke bare<br /> barna blir eldre. Den bare e<br /> for at<br /> ndres.”<br /> MØT LEKOLARS MILJØSJEF<br /> Lekolar har valgt å gå litt lenger enn våre konkurrenter når det gjelder produktutvikling, etisk handel og<br /> sosialt ansvar. Vi har en hel avdeling som kun jobber med miljø, sikkerhet og kvalitet og deltar også i den<br /> svenske ekspertgruppen for møbler, tekstiler og leker. Siden Lekolar er en nordisk organisasjon får vi også<br /> nytte av alle de lokale krav og lovverk til miljø, sikkerhet og kvalitet gjeldene i alle land.<br /> Garanterer for alle våre produkter<br /> Vi garanterer for alle våre produkter, og kan med sikkerhet melde at de overholder alle krav og gjeldende<br /> EU-regul<a title="NO Giftfri 2019 fur page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=1"> EN GUIDE TIL MER MILJØVENNLIGE SKOLER </a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=2"> ”Risikoen minsker ikke bare barna blir eldre. Den</a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=3"> R T S A K G E O T D E T Et ekstra god</a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=4"> Kom igang! Alle kan gjøre litt, det viktigste er</a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=5"> Kvalitet, sikkerhet og miljø er viktig for oss! </a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=6"> VÅR TOTALE MILJØPÅVIRKNING DET MAN IKKE VET KAN M</a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=7"> Plast i fokus I møte med kunde får vi ofte spørsm</a> <a title="NO Giftfri 2019 fur page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8039b07d?page=8"> HVA KAN DU GJØRE SELV? Å velge produkter ut fra </a>