If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> BibliotekKvartalet<br /> nye sider av sentrum<br /> Et prosjekt ved:<br /> Bratsberg Gruppen<br /> og Grenland Invest<br /> 01 Bibliotekkvartalet - meninger fra 12 på gata<br /> 02 Bibliotekkvartalet - i hjertet av Skien sentrum<br /> 03 Det nye Bibliotekkvartalet<br /> 04 Bibliotekkvartalet - Bibliotek og Ibsensenter<br /> BibliotekKvartalet<br /> 05 Bibliotekkvartalet - uttalelse fra tøi<br /> 06 Bibliotekkvartalet - hvorfor bibliotek her?<br /> 07 Bibliotekkvartalet - før. nå. / etter? slik? kanskje?<br /> 08 Bibliotekkvartalet - konklusjon<br /> Det nye<br /> biblioteket<br /> i hjertet<br /> av sentrum<br /> Vil bidra til å skape...<br /> Et levende sentrum<br /> En by med opplevelser<br /> En by der folk trives<br /> og er stolte<br /> BibliotekKvartalet<br /> 01<br /> Et helt<br /> nytt kvartal<br /> <a title="Bibliotekkvartalet page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=1"> BibliotekKvartalet nye sider av sentrum</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=2"> Et prosjekt ved: Bratsberg Gruppen og Grenl</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=3"> BibliotekKvartalet 05 Bibliotekkvartalet </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=4"> Det nye biblioteket i hjertet </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=5"> Vil bidra til å skape... Et levende sentrum En by</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=6"> 01 Et </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=7"> Ruth Auran, 48 år Miljøhjelpen/Hjelpepleier Ville</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=8"> 02 BibliotekKvartalet Sentralt I HJERTET AV</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=9"> SKIEN KIRKE </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=10"> bibliotekkvartalet i dag fra Handelstorget </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=11"> sett fra Ibsenparken set</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=12"> 03 byens nye kapittel?</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=13"> F remtidens bibliotek. </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=14"> I nnholdet i det nye biblioteket i Bi</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=15"> vil bli en møteplass i sentrum for alle</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=16"> INNGANG INNGANG KULTURSKOLEN BRO TIL KULTURSKOL</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=17"> MULIGHETSSTUDIE - prosjektet vil videreutvikles d</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=18"> INNGANG INNGANG</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=19"> MULIGHETSSTUDIE INNGANG INNGANG </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=20"> </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=21"> MULIGHETSSTUDIE</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=22"> BIBLIOTEK PARKERING NÆRING VERNEDE BYGG/ NÆRING U</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=23"> MULIGHETSSTUDIE</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=24"> BIBLIOTEK PARKERING NÆRING VERNEDE BYGG/ NÆRING U</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=25"> MULIGHETSSTUDIE EK KULTURSKOLEN UTEROM KU</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=26"> BIBLIOTEK PARKERING NÆRING VERNEDE BYGG/ NÆRING U</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=27"> MULIGHETSSTUDIE</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=28"> BIBLIOTEKKVARTALET 04 moderne bibliotek kultura</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=29"> BIBLIOTEKKVARTALET 50% HANDEL ARBEID BOLIGER GRØ</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=30"> “Man skal ei lese for å sluke, men for å se h</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=31"> Hvorfør bør vi ha et moderne Ibsensenter? Marked</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=32"> 05 Til den det måtte angå. Jeg har blitt bedt o</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=33"> -2- de som bor utenfor gangavstand og som av </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=34"> 06 ET kulturelt KNUTEPUNKT - et sted</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=35"> knyttet opp mot atmosfære kulturskolen og Ibsenh</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=36"> 07 Hvordan det... kan bli?</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=37"> kanskje? nå Grønne utearealer og fantastisk arkit</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=38"> etter? nå</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=39"> mer av? slik?</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=40"> kanskje?</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=41"> et møtested for alle.</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=42"> etter?</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=43"> ... for fritid eller jobb</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=44"> 08 Hvorfor biblioteket til Bibliote</a> <a title="Bibliotekkvartalet page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=45"> - fordi det ikke finnes et bedre sted </a> <a title="Bibliotekkvartalet page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/803cf6eb?page=46"> BibliotekKvartalet WHERE STORIES </a>