If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> KJELL ENGMAN<br /> Travelers<br /> Livet är en resa som vi alla färdas på vare sig vi vill det eller ej och det går inte alltid så smärtfritt. Det är alltid<br /> något som styr oss i olika riktningar och jag tror det beror på att det finns ett andligt och psykiskt centrum<br /> hos den levande varelsen, ett närverk av nervpunkter som håller olika känslotillstånd i balans.<br /> Cirkeln utgör en viktig symbol för kommunikationen mellan det dunkla och det synbara som också kan vara<br /> förgängligt och av ständigt växlande natur.<br /> Tingen är en sinnebild för det relativa men också en lekfullhet som i sig innesluter ett centrum av medvetan-<br /> dets fyra funktioner. De beskrivs som Tanken, Känslan, Intuitionen och Varseblivningen. Tillsammans står de<br /> för egenskapen som binder människan vid sinnenas värld, Illusionen. Tillvarons fasta kärna av verklighet,<br /> Födelsen.<br /> Cirkelns omkrets är tiden, ödet eller dess karma. Ödets cirkel som snurra<a title="Traveler. Kjell Engman. page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=1"> </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=2"> KJELL ENGMAN Travelers Livet är en resa som vi a</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=3"> KAPPAN5</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=4"> </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=5"> AFRIKANSKA DRÖMMAR</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=6"> RÖD ORMKVINNA 1 </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=7"> HERR BENGTSSON 6 </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=8"> CHACRA</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=9"> UR DUNKLA TONER</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=10"> ISDANS</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=11"> 13 KRISTALLVAGNEN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=12"> </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=13"> ZEPPELINARE</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=14"> SAMSPELT</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=15"> SPELMAN PÅ TAKET </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=16"> BLÅ FIOL</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=17"> NÄCKENS STULNA SJÄLAR </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=18"> GIRAFF MAN </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=19"> 21 ÄNGLAVAGN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=20"> RESENÄR TRAVELER BAG</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=21"> STYRELSEN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=22"> DANCING IN THE CITY</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=23"> BADNYNF GRÖN </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=24"> DAGENS BÖRSNOTERINGAR</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=25"> MIN HUSVAGN OCH JAG</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=26"> ZEBRA RIDERS LEOPARD RIDERS </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=27"> AFRIKA VAGNEN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=28"> URMODERN </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=29"> STAPLADE BURKAR</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=30"> TRANSPORT......</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=31"> BEHÅLLARENS INNEHÅL3L3</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=32"> EN EGEN VÄRLD </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=33"> TJATTER</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=34"> BRUTET FÖRLOPP ARKEN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=35"> ORMMANNEN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=36"> JAHA OCH..... </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=37"> VÄNTAN KONFRONTATION</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=38"> SCHAMAN</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=39"> VÄKTARE </a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=40"> CARAVAN 1</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=41"> CARAVAN 2</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=42"> Kjell Engman Jag gillar färg och detaljrika bild</a> <a title="Traveler. Kjell Engman. page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/80769eeb?page=43"> www.kostaboda.se</a>