If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> o<br /> Information til forældre<br /> Overgangen fra bØrnehave<br /> til skole og fritidsordning<br /> o<br /> til skole<br /> s<br /> fritid<br /> g<br /> bØrnehaven<br /> Fra<br /> 1<br /> Overgangen fra bØrnehave<br /> til skole og fritidsordning<br /> Dit barn nærmer sig skolealderen og dermed<br /> overgangen til en ny hverdag i et nyt fælles-<br /> skab.<br /> Vi vil derfor gerne orientere dig om det forlØb,<br /> som vi i HØrsholm Kommune har tilrettelagt<br /> for alle bØrn, der skal starte i skole og fritids-<br /> ordning. ForlØbet involverer selvfØlgelig fØrst<br /> og fremmest bØrnene og deres pædagoger og<br /> lærere, men som forælder bliver du også en<br /> naturlig del af forlØbet.<br /> ForlØbet rummer konkrete aktiviteter, som<br /> understØtter samarbejdet og dialogen om dit<br /> barns udvikling og læring. ForlØbet vil kunne<br /> Fra bØrn<br /> ehaven<br /> Fælles<br /> pædagogisk<br /> grundlag<br /> Fælles teoretisk<br /> <a title="InfoTilFor&aelig;ldre-B page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/80a2ef6e?page=1"> o Information til forældre Overgangen fra bØrneh</a> <a title="InfoTilFor&aelig;ldre-B page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/80a2ef6e?page=2"> Overgangen fra bØrnehave til skole og fritidsordn</a> <a title="InfoTilFor&aelig;ldre-B page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/80a2ef6e?page=3"> Fælles pædagogisk grundlag Vi Ønsker et fælles pæ</a> <a title="InfoTilFor&aelig;ldre-B page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/80a2ef6e?page=4"> Oktober 2012. HØrsholm Kommune </a>