If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 1– 2013<br /> 93. årgang<br /> Skal lage advokatlov<br /> ■ – Vi takker for tilliten, sa hØyesterettsdommer ■ Utvalgets arbeide vil ha stor betydning for<br /> Bergljot Webster og advokat Jeppe Normann da de ble advokaters hverdag, men også for brukere av<br /> presentert av justisminister Grete Faremo som advokattjenester. SIDE 4–13<br /> to av medlemmene i det nye<br /> Advokatlovutvalget.<br /> Landsbyadvokaten 34 Den siste sakfØrer 56<br /> Mangler timer 42 Wikborg Rein jubilerer 38<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> IfØlge Bibelen er det tilgivelse for<br /> enhver handling. Ingen sjel er så svart<br /> at det ikke finnes lyse striper.<br /> Sitat fra boken Uten kappen<br /> UE <br /> K OKATPORTRET <br /> OLAV HESTENES<br /> ELSE BUGGE FOUGNER<br /> AL<a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=2"> IfØlge Bibelen er det tilgivelse for enhver handl</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=3"> INNHOLD NR 1 – JANUAR 2013 REDAKSJONEN AVSLUT</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=4"> ±-HJKDULNNHEUXNWPLQMXULGLNXPWLODGYRNDWYLUNVRPKHWP</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=5"> Justisminister Grete Faremo, fØr hun presenterte </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=6"> 5HJMHULQJHQKDURYHUYHLHWHQUHNNH IRUVODJSnJRGHNDQGL</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=7"> Taushetsplikten fØrste oppgave ±'HWI¡UVWHYLPnWDWD</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=8"> 'HWHUPnWHSnKYDPDQVNDONODUHn Tekst og foto: RSSGDW</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=9"> Vanskelig å vurdere kvaliteten Tekst: Aina J. R</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=10"> Advokatlovutvalgets mandat: 8WYDOJHWVNDODYJLVLQ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=11"> 7LOV\QVRJ GLVLSOLQ UV\VWHPHW 8WYDOJHWVNDOJMHQQRPJ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=12"> ADVOKATLOVUTVALGET Utvalgets sammensetning: ■ </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=13"> Bergljot Webster (47): Blant annet ha</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=14"> 7LQJUHWWHQL6DQGHIMRUGKDUODQJWIUDQRNUHVVXUVHUWLOn </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=15"> Sandefjord tingrett med seminar om alternative tv</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=16"> (QWLPHVJUDWLVUHWWVKMHOSWLODOOHYDUHQDYKMHUWHVDNHQH</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=17"> Ola Ustad. 0\HJUDWLVDUEHLG 6 UOLJDGYRNDWHQHVRP ED</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=18"> ±0DQHULNNHODQJWXQQDHWFDUWHEODQFKHWLOnRYHUYnNHDOOH</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=19"> Universitetet i Oslo planlegger å arrangere overv</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=20"> >>> KUNST eller krenkende? .XQVWQHU(LYLQG/</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=21"> $OOHVRPKDUWDWWELOGHUDYVHJVHOYL EDGHNDUHWLHQFROODJ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=22"> 9 UEHYLVVW6nHQNHOWHUUnGHWWLOGHJVRP HUDGYRNDWRJVDP</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=23"> v f VRPPLGGHOWLO nVLJQDOLVHUH KYDYLGUL YHUPHG</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=24"> Det er hele tiden en grens</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=25"> bØker og tidsskrifter fra Abonnementsprisen for d</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=26"> var elle på Den samme somheten som gjelder rs i </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=27"> 8',HIIHNWLYLVHUHUVDNVEHKDQGOLQJVSURVHVVHQVLQ EHW\</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=28"> ■ eDialog er en lØsning for elektronisk utvekslin</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=29"> ADVOKATBLADE T JANUAR 2013 2</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=30"> PLOOLRQHUEUXNHVWLOWRONLQRUVNHUHWWVVDOHU0HQVGRP VW</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=31"> Fordeling sivile saker og straffesaker pr. år År </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=32"> (WWHUDW+¡\HVWHUHWWLXWWDOWHDWGHWnEHV¡UJHRYHUI¡UVHO</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=33"> JU§NYTT nr. 1/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=34"> JU§NYTT nr. 1/2013 Midlertidig tomtefestelov LOV</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=35"> artikkel 8. Klagerne hevdet å ha liten More</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=36"> JU§NYTT nr. 1/2013 1. januar 2013 En ny lov – bus</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=37"> sŝŚĂƌĨƌĞŵĨŽƌŚĂŶĚůĞƚ ďĞĚƌĞďĞƟŶŐĞůƐĞƌĨŽƌǀĊƌ WƌŽĨĞƐũ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=38"> Landsby- advokaten 0DJQKLOG3DSH0HULQJHQKDU PDQJH</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=39"> lig gjØr. Vi er altfor lite flinke til å kommunis</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=40"> Magnhild Pape Meringen i Sunndalsfjella. Her har </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=41"> Magnhild Pape Meringen sammen med sin Münster- lä</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=42"> :LNERUJ5HLQKDUPHUHQQWUHGREOHWXWHQODQGVRPVHWQLQJHQ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=43"> Geir Sviggum ledet den juridiske sesjonen under T</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=44"> 10 år i Shanghai og 25 år i London Tekst og foto:</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=45"> Lesley Tan, Finn BjØrnstad og kollegene jubilerte</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=46"> (WWnUI¡UNUDYHWRPWLPHUVREOLJDWRULVNHWWHUXWGDQQLQJH</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=47"> Dårligst 0HGOHPPHQHL+HOJHODQG RJ6DOWHQNUHWVHUGnUO</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=48"> Frikjent! $Y6WHLQJULP :ROODQG 'HWKDUIRU XQG</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=49"> -HJHUIULNMHQWPHQHUG¡PWWLOn EHWDOHPLOOLRQHULHUVWDW</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=50"> Det er ikke 'HWRJRGHNROOHJDHQHRJ Y HQQHQHVDWWSnP¡</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=51"> enkelt EHW\GQLQJIRUNRPPXQHQVnYDUGHL NRPPXQ</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=52"> Utvisningsvedtak og forskjellsbehandling -XVV%XV</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=53"> Utval om utilreknelege og rettspsykiatrisk sakkun</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=54"> Tid for refleksjon ' HWKDUY UWHWEHJLYHQKHWVULNWR</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=55"> (WDQQHWWHPDGXGHVVYHUUHYLOK¡UHP\HRPIUD $GYRNDWIRUH</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=56"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=57"> Ny leder av IBA Den engelske advokaten Michael J </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=58"> Tegning: Nils Petter Smeby Dette tegner bra... </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=59"> – Det er litt morsomt å komme gjennom nålØyet og </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=60"> Thor Bang er landets siste sakfØrer Tekst: Aina J</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=61"> hatt hvert sitt fagmiljØ, ville det ikke blitt ig</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=62"> 1<7720 1$91 Advokatfullmektig Camilla GjØrtz har </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=63"> 67$765c' Justis- og beredskapsdepartementet Sore</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=64"> 90 Forkynnelse ved </a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=65"> 50 Den 1. nov</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=66"> LØsningsordet får du ved å sette sammen bokstaven</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 1 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/80aec878?page=68"> Fra et lite mØbelsnekkeri...til et litt stØrre mØ</a>