If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> PROFIL NEON<br /> TIDNINGEN EL<br /> EN TIDNING FRÅN DITT LOKALA ELFÖRETAG. NUMMER 1:2016 ÅRGÅNG 70<br /> Victoria Dyring är<br /> bland annat känd från<br /> TV:s Vetenskapens<br /> värld. sidan 4<br /> Butiken Eko Wera i<br /> Stockholm har tilldelats<br /> priset Lysande skylt<br /> 2015. sidan 17<br /> »Mycket att göra för att<br /> få bort sladdhärvorna.«<br /> sidan 16<br /> Christoffer trivs med<br /> högsta spänningen<br /> Höjdarjobbet<br /> Lagring<br /> av el<br /> med modern<br /> | Gigantisk serverhall | Drivkraft spel om energi | Bengt satsar på solenergi | batteriteknik<br /> SMART LAGRING AV<br /> SOLENERGI I ELBUSS-<br /> BATTERIER<br /> Elbussbatterierna från nya el-<br /> busslinje 55 i Göteborg kommer<br /> få ett andra liv som lagringsplats<br /> för solenergi.<br /> Det ska ske genom ett samarbete där<br /> Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo<br /> och Johanneberg Sci<a title="Tidningen El 1 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=1"> PROFIL NEON TIDNINGEN EL EN TIDNING FRÅN DITT LOK</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=2"> SMART LAGRING AV SOLENERGI I ELBUSS- BATTERIER El</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=3"> ENERGILEXIKON 1 kWh (kilowattimme, 1 000 Wh) ko</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=4"> VICTORIA DYRING Vem? Victoria Dyring, känd för d</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=5"> Victoria Dyring: ICL S TE ... ICT I </a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=6"> »Jag är övertygad om att jag inte hade arbetat so</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=7"> Elåret 2015: lågt elpris För andra året i svit b</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=8"> --------------- FRÅGA OSS OM: ELSÄKERHET TILLÅTE</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=9"> Har du frågor om el och gas? Ställ din fråga gen</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=10"> VISSTE DU ATT ... …spänn ngen de svenska s o k </a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=11"> PÅ ELTEL ANSVARAR i dag linjemontören Christoffer</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=12"> Bengt satsar på FRÅN SOL TILL SPÄNNING Solcell</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=13"> solenergi </a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=14"> – Skuggning är det fenomen som mest drar ner funk</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=15"> andra sidan blir solcellerna bara billigare och b</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=16"> Andreas kreativa sladdtips Mer än var tredje</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=17"> Här grönskar sladden. TÄNK PÅ SÄKERHETEN! Kom</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=18"> KRYSSET 1:2016 KORSORD: LASSE WIDLUND Lösningen </a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=19"> Bordet återspeglar människokroppen på ett verklig</a> <a title="Tidningen El 1 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/81508179?page=20"> El skapar trygghet</a>