If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 31<br /> FORMANDEN SKRIVER<br /> Kære medlemmer<br /> Vores formand gennem 11 år har valgt at stoppe som formand, og på det<br /> Nyt fra lokalafdelingen i Lyngby-Taarbæk<br /> konstituerende mØde efter årsmØdet blev jeg valgt til ny formand. Det er jeg glad<br /> for og stolt over. Men jeg er også ydmyg over for den opgave, det er at<br /> efterfØlge en så dygtig formand som Helle Nielsen.<br /> En stor tak<br /> På årsmØdet den 3. april fik jeg lejlighed til på jeres vegne at sige tak til Helle<br /> for hendes store indsats som formand. Jeg sagde blandt andet:<br /> ”Som formand har man mange opgaver. Du skal sidde for bordenden og lede<br /> bestyrelsesmØderne. Det har du gjort med autoritet og med humØr. Du er god til<br /> at lytte og samle forskellige meninger til en fælles beslutning. Afstemninger er<br /> ikke din kop te.<br /> Du er meget aktiv i den Ældrepolitiske Gruppe, hvor vi drØfter vore ældre<br /> medborgeres forhold i kommunen. Både hje<a title="S-P 222 (002) page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=1"> 31 FORMANDEN SKRIVER Kære medlemmer Vores form</a> <a title="S-P 222 (002) page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=2"> 22 2 LLookkaallbbeessttyyrreellsseenn ii LLyynng</a> <a title="S-P 222 (002) page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=3"> 333 3 FORMANDEN SKRIVER FOFROMRMAANNDDEENN SS</a> <a title="S-P 222 (002) page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=4"> 42 4 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk INFORMATI</a> <a title="S-P 222 (002) page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=5"> 355 FORMANDEN SKRIVER Instru</a> <a title="S-P 222 (002) page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=6"> 626 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Lyngby Pe</a> <a title="S-P 222 (002) page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=7"> 377 FORMANDEN SKRIVER Vejledning Ældre Sagens s</a> <a title="S-P 222 (002) page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=8"> 82 8 </a> <a title="S-P 222 (002) page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=9"> 9 39 å StadsbiblioteFkOetRMANDEN SKRIVER Efter</a> <a title="S-P 222 (002) page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=10"> 110 20 TILMLEokLaDlbINesGtyrTelIsLenAi RLyRnAgb</a> <a title="S-P 222 (002) page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=11"> 111 31 FORMANDEN SKRIVER ARRANGEMENTER En dronni</a> <a title="S-P 222 (002) page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=12"> 1122 2 Lokalbestyrelsen</a> <a title="S-P 222 (002) page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=13"> 1313 3 FORMANDEN SKRIVER S</a> <a title="S-P 222 (002) page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=14"> 1144 2 Lokalbestyrelsen </a> <a title="S-P 222 (002) page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=15"> 15 135 FORMANDEN SKRIVER Rundvisning på Kronbor</a> <a title="S-P 222 (002) page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=16"> 11266 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ARRANGE </a> <a title="S-P 222 (002) page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=17"> 1177 3 FORMANDEN SKRIVER MENTER MENTER </a> <a title="S-P 222 (002) page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=18"> 128 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk VELVÆRE </a> <a title="S-P 222 (002) page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=19"> 139 19 FORMANGDÅETUNRSEKRIVER Gå med ud at gå.</a> <a title="S-P 222 (002) page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=20"> 2200 2 Lokalbestyrelsen </a> <a title="S-P 222 (002) page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=21"> 2211 3 FORMANDEN SKRIVER Småture Kære medlem</a> <a title="S-P 222 (002) page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=22"> 222 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Poul Ande</a> <a title="S-P 222 (002) page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=23"> 233 23 FORMANDEN SKRIVER ALDERSRELATE</a> <a title="S-P 222 (002) page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=24"> 224 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Miljøprin</a> <a title="S-P 222 (002) page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=25"> 235 25 FORMANDEN SKRIVER FASTE AKTIVITETER</a> <a title="S-P 222 (002) page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=26"> 226 Lokalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk FRISØR – </a> <a title="S-P 222 (002) page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=27"> 227 37 FORMANDEN SKRIVER Kroket </a> <a title="S-P 222 (002) page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=28"> 228 28 HOBBY GasLvæokrkasvlbeje1s0tyrelsen i LLy</a> <a title="S-P 222 (002) page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=29"> 239 29 MUSIK FORMANDENSPSIKL RIVER Jazz </a> <a title="S-P 222 (002) page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=30"> 320 30 SPROG SLteod:kGaalbsveæsrtkysrveelj s1e0n</a> <a title="S-P 222 (002) page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=31"> 331 Kun for Ældre Sagen Kære medlemmer </a> <a title="S-P 222 (002) page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/84abe878?page=32"> Afsender: Ældre Sagen, Gasværksvej 10, 2800 Konge</a>