If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 3 – 2015<br /> 95. årgang<br /> Foreslår to<br /> Utvalgsleder Bergljot Webster har overlevert<br /> lovforslaget som Advokatforeningen frykter<br /> vil kunne bety slutten for foreningen.<br /> advokatforeninger<br /> Statssekretær Vidar Brein-Karlsen<br /> vil samarbeide om loven<br /> Nyhetene fra<br /> advokatlovforslaget<br /> Foto: Henrik Evertsson<br /> NORGES LOVER 1687-2014<br /> NORGES LOVER 1687-2014<br /> Fagbokforlaget utgir Norges Lover på oppdrag<br /> fra Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakult<br /> Universitetet i Oslo. Norges Lover omfatter sa<br /> norske lover som har alminnelig praktisk bety<br /> Utfyllende registre og krysshenvisninger bid<br /> å gjØre lovsamli<a title="Advokatbladet3_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=2"> NORGES LOVER 1687-2014 NORGES LOVER 1687-2014 </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=3"> INNHOLD NR 3 – MARS 2015 REDAKSJONEN AVSLUTTET </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=4"> N Advokat LOV Y Her er nyhetene Alle ka</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=5"> i ny advokatlov – Mye fungerer bra i dagens</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=6"> N Advokat LOV Y Foreslår to foreninge</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=7"> ,, – Aktiv dØdshjelp for Advokatforeni</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=8"> NY Advokat LOV Mye bra og noe dårlig – Lovfors</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=9"> – Det Webster sier, er at fordi Advokatforeningen</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=10"> N Advokat LOV Y Bare advokater kan eie </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=11"> kjØpe seg inn i advokatforetak. Hensynet til uten</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=12"> OK med advokat på anbud Hele tyve norske advokat</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=13"> Ageras har nå åtte ansatte på sitt kontor på SkØy</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=14"> Omstridt objektivitetsplikt Brudd på objektivitet</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=15"> Økokrim: – Ikke mindre – Forsvarers adgang til å </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=16"> Uegnede dommere i foreldretvistsaker En del domm</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=17"> – I foreldre- tvistsaker har retten et eget ansva</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=18"> Her er Norges kåring Finansavisen har tradisjon</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=19"> BESTE advokater Thommessen: Flest firmapoeng Hva</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=20"> Tre Thommessen-topper kåring Emisjoner og børsn</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=21"> RastlØs ningen» bak seg. MØter</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=22"> Få kvinner kåring Av 257 navn på listen, er bar</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=23"> Ble ledig på toppen Immaterialrett og media: Are</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=24"> 68-åring Norges beste kåring IT-advokat Arve Fø</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=25"> </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=26"> Monikas skjulte hjelper Politiet i Hordal</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=27"> Blant annet ba han politiet om å under- søke en F</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=28"> – Jeg fØlte meg som den typen bistandsadvokat som</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=29"> Navn: Stig Nilsen Alder: 41 Bosted: BØnes i Berge</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=30"> 151 advokater brØt god advokatskikk I 2014 fikk </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=31"> Her er noen av sakene: Krevde 40.000 av lavtlØnn</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=32"> 15 advokater mistet bevillingen Tekst: Nina </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=33"> JU§NYTT nr. 3/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=34"> JU§NYTT nr. 3/2015 Erstatning for tap av forsØrg</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=35"> Litispendens – foreldelse HØyesteretts ankeutval</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=36"> JU§NYTT nr. 3/2015 Advokatrett – kommunikasjonsk</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=37"> Adopsjon etter barne- vernloven § 4-20 HØyestere</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=38"> JU§NYTT nr. 3/2015 Utlendingsrett: Forvaltningslo</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=39"> Medlemstilbud Ta kontakt med Jannicke Isaksen: m</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=40"> TEMA: HØyesteretts- prØvene Slik består du prØ He</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=41"> vene i HØyesterett 11råd gode Du bØr ha prosed</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=42"> TEMA: HØyesteretts- prØvene Struktur og tid er v</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=43"> Tar prØve-kurs Men hØyesterettskurset gjØr erfa</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=44"> Bevis-strid om rundballer Hva kan man forlange </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=45"> siktsvekkende at det blir omvendt bevisbyrde, og </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=46"> Statsborgertest til hinder for integrering Justi</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=47"> Uro om norsk fange-eksport Advokatforeningen er </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=48"> Ny advokatlov ikke til beste for forbrukerne deb</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=49"> produkt: Ved at mange betaler litt, kan alle få h</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=50"> Nye bØker og brosjyrer presen- tert av Ida </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=51"> Skatterett for næringsdrivende 2015 Skatterett fo</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=52"> Advokat dØmt for å ha mottatt pengegaver Advoka</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=53"> ANNONSE: Smått og stort selges Biler Ønskes </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=54"> Tekst: Thea N. Dahl Navn: Marianne K. Bah</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=55"> LEDEREN Samling rundt rettsstaten V </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=56"> f olk og forum </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=57"> Arbeidsrettssaker Øker I fjor Økte antall arbeids</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=58"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=59"> FOLK OG FORUM Pro bono-tur til Bratislava En </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=60"> NYTT OM NAVN Advokat Eric Augustin Krogh har sl</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=61"> FOLK OG FORUM punkter for god markedsfØring 6 </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=62"> FOLK OG FORUM Arbeidslivsdagene: Pop </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=63"> FOLK OG FORUM ulær rekrutteringskanal </a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=64"> FOLK OG FORUM Spillelistenmin MENU Stein Fred</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=65"> FOLK OG FORUM har lyttet/festet mer til enn Bowi</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=66"> SoMe*SoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMe * Fri h</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet3_Nett page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b48239?page=68"> Retur Adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>