If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GALAXY™<br /> FYSIEKE INACTIVITEIT VERLAAGT DE LEVENSVERWACHTING<br /> VAN KINDEREN MET VIJF JAAR<br /> Recent onderzoek toont aan dat een inactieve leefstijl de levensver- De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO - World Health Organiza-<br /> wachting van kinderen met vijf jaar kan verminderen. Een leven zonder tion) raadt kinderen en jongeren aan om dagelijks een uur per dag<br /> voldoende lichaamsbeweging kan ook leiden tot een leven gekenmerkt lichamelijk actief te zijn, bij voorkeur zelfs meer. De mate van inspan-<br /> door ziekten zoals, diabetes 2, cardiovasculaire klachten en psychische ning moet matig tot krachtig intensief zijn. Wanneer zij ten minste 300<br /> stoornissen. Daarmee is fysieke inactiviteit net zo schadelijk voor de minuten per week, of 43 minuten per dag in beweging zijn zullen er<br /> gezondheid als roken, drinken of obesitas. serieuze voordelen voor hun gezo<a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=1"> GALAXY™</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=2"> FYSIEKE INACTIVITEIT VERLAAGT DE LEVENSVERWACHTIN</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=3"> 54% VAN DE TIENERMEISJES VINDT HET </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=4"> 4</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=5"> COOL MOVES Hoe kunnen we tieners tot bewegen ver</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=6"> WANNEER DEZE TOESTELLEN OP ONZE HANGPLEK ZOUDEN S</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=7"> DE KLEUREN ZIJN SUPER, VOORAL HET GROEN bo</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=8"> 8</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=9"> KOMPAN PLAY INSTITUTE Het KOMPAN Play Institute</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=10"> JONGENS KRACHT EN COÖORDINTIE TONEN (SHOW-OFF) </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=11"> GEM Snelle uitstapac stalen buizen. de nodi</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=12"> INI-BARS: tiviteit van licht gebogen Geeft het f</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=13"> voordeel voor de klant Een speciale plek voor ti</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=14"> WANT TO SEE IT IN ACTION? 14 De getoon</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=15"> PLAATS UW SMARTPHONE HIER EN ZIE </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=16"> MIZAR II GXY946012 6+ LEEFTIJD Kleuren 252 cm</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=17"> KUMA GXY903012 6+ LEEFTIJD Kleuren 252 cm </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=18"> ASTERION II GXY948012 6+ LEEFTIJD Kleuren 249</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=19"> IZAR GXY907012 6+ LEEFTIJD Kleuren 277 cm </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=20"> ALTAIR II GXY951012 6+ LEEFTIJD Kleuren 249 c</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=21"> ASTEROPE II GXY952012 6+ LEEFTIJD Kleuren 252</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=22"> EMERIDO GXY953012 6+ LEEFTIJD Kleuren 257 cm </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=23"> www.KOMPAN.com 23</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=24"> dynamic playground equipment 24</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=25"> SUPERNOVA GXY916012 6+ LEEFTIJD Kleuren 100 cm</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=26"> STARQUAKE GXY954012 6+ LEEFTIJD Kleuren 140 c</a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=27"> FLEXUS GXY919000 6+ LEEFTIJD 135 cm </a> <a title="KOMPAN GALAXY 2014 - NL page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/84b5e13d?page=28"> ONMISKENBAAR GALAXY TIJD VOOR AKTIE Statistisc</a>