If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> bladet<br /> Nr. 8– 2011<br /> 91. årgang<br /> Saksmappene i HØyesterett var dekket av sot og stØv, men var fullt<br /> brukbare slik at ankeutvalget kunne jobbe videre. Et fryktelig syn<br /> mØtte direktØr Gunnar Bergby da han kom til HØyesterett 23. juli,<br /> dagen etter bombe- og terroranslaget. SIDE 11–33<br /> Advokater i valgkamp<br /> Delt juryutvalg Advokater i valgkamp<br /> Delt juryutvalg 4 38<br /> Må diskutere privilegiene<br /> Ny etikkspalte Må diskutere privilegiene<br /> Ny etikkspalte 54 56<br /> Nyhet!<br /> arbeidsverktØy Nå lanseres<br /> Mobilt Bedriftsnett<br /> En ny samling tjenester som gjØr<br /> det e<a title="Nr 8 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=1"> bladet Nr. 8– 2011 91. årgang Saks</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=2"> Nyhet! arbeidsverktØy Nå lanseres </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=3"> INNHOLD NR 8– AUGUST 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTE</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=4"> JURYUTVALGET Stortingspolitikerne får ikke mye dr</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=5"> Juryutvalget er like delt i synet på jury versus </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=6"> begrunnelsesprosessen skal foregå, og utvalget gi</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=7"> kene er delt Nok informasjon Både lekfolk i meddo</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=8"> JURYUTVALGET Få fØler seg presset UndersØkelser </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=9"> Forsvar rykomm SpØrsmålet om juryens </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=10"> JURYUTVALGET Advokatforeningen og jurydebatten J</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=11"> HØYESTERETT 22. JULI 2011 “Å se Å se Ødelegg</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=12"> Liv GjØlstads kontor </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=13"> Henrik Bulls kontor. spenne plater opp på mure</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=14"> 22. JULI 2011 På tross av den materielle unn- ta</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=15"> Blyglasset skal reddes. AUGUST 2011 </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=16"> Justisminister Knut Storberget på vei inn til pre</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=17"> sitter i m Knut Storberget var tydelig prege</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=18"> 22. JULI 2011 Langvarig midlertidighet Det er e</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=19"> – Det er prisverdig at Geir Lippestad har tatt på</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=20"> 22. JULI 2011 stemmelsen om forbry- telser mot </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=21"> – Man må se på rasjonaliteten i inngrepene man Øn</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=22"> 22. JULI 2011 eksemplet på dette. De fangene ble</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=23"> –Historisk krevende oppdrag – Det forsvareroppdr</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=24"> 22. JULI 2011 Terror i Norge – hva nå? RedaktØre</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=25"> Men er vi villige til å trek- ke konsekvensene av</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=26"> 22. JULI 2011 Norsk Journalistlag advarer mot å s</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=27"> – Det er nå vi trenger ytringsfriheten Handlinge</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=28"> 22. JULI 2011 serer det som skjer på ulike nett-</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=29"> sene med ytringsfriheten nå? Knuste avismo</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=30"> 22. JULI 2011 – Tusenvis av mennesker i landet tr</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=31"> Grunnloven og ytringsfriheten Ytringsfrihetskommi</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=32"> 22. JULI 2011 Jon Vegard Lervåg Jon Vegard Lervå</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=33"> Jon Vegard. Han var aktiv i flere ulike organisas</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=34"> Merverdiavgift ved t check the box </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=35"> ransaksjoner – voksende bransje de siste</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=36"> enkelte aktiviteter i et sel- skap, eventuelt ski</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=37"> på et for sent tidspunkt. Som advokat bØr man kje</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=38"> VALGET 2011 Advokat Dag Harlem Stenersen står på </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=39"> så enkelt, men jeg er opp- tatt av å påvirke på o</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=40"> VALGET 2011 Fra veteranen som begynte med politik</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=41"> JU§NYTT nr. 8/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=42"> JU§NYTT nr. 8/2011 HØYESTERETT: ▲ Arbeidstaker</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=43"> ▲ HØyesterett - korte sammendrag HR-2011-111</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=44"> JU§NYTT nr. 8/2011 ▲ Ikrafttredelse nye lover 1</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=45"> Cecilie Bjelland engasjerte seg da hun ble opprØr</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=46"> VALGET 2011 Samfunnsinteresse og nys- gjerrighet</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=47"> Kleven var det engasje- ment for barna som var ve</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=48"> gjort, er tydelig både i jus- sen og i Fremskritt</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=49"> kere. ”Det er ikke uvanlig å anta at innvandringe</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=50"> Evig eies kun et dårlig rykte Staves navnet ditt</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=51"> </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=52"> Energiloven med kommentarer Boken gir en utfØrlig</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=53"> plikter, sentrale lover, det individu- elle arbei</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=54"> res which regulate the resolution of commercial d</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=55"> StØtteforeningen for advokater StØtteforeningen h</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=56"> En introduksjon til noen artikler om Regler for g</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=57"> Helge Tveit er leder av etikkutvalget i Advokatfo</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=58"> Om balletak og tillit Onkel, kom bort her litt! A</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=59"> creooslo.no Sykeavbruddsforsikring. Driver du d</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=60"> – Vi må tåle at privilegiene diskuteres Erling </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=61"> AUGUST 2011 </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=62"> – Advokater er ikke de som utmerker – Jo – fo</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=63"> plikten er under press og at vi ikke får gjennoms</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=64"> Påminnelsen fra Håvamål er på sin plass. Et</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=65"> HØYESTERETT Gjennom den selvstendige stilling</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=66"> Medlem av Den Norske Advokatforening www.hoivang</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=67"> www.homble-olsby.no Homble Olsby HUet IRUUeWQLQJV</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=68"> Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et si</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=69"> :LNERUJ5HLQHUHWDY1RUJHVVW¡UVWHRJPHVWLQWHUQDVMRQDO</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=70"> f </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=71"> heter, samt ledende perso- ner innenfor universit</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=72"> Tegning: Nils Petter Smeby Protest, protest! Ad</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=73"> ndiater inn i Thommessen og Selmers </a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=74"> Knut H. Kallerud utnevnt til dom- mer i HØyestere</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=75"> neskerettigheter, og i febru- ar 2008 ble han utn</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=76"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØy</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=77"> FØyen flytter til “Hotell Cæsar” Advokatfirma F</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=78"> NYTT OM NAVN Proaktiv Advokater AS har endre</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=79"> Roar R. Lillebergen – Ansvarlig advokat Roar R. L</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=80"> 90 HØiesterre</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=81"> 50 Ellers e</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=82"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Nr 8 2011.pdf page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/856fc76f?page=84"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>