If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> S . T. E . A . M .<br /> S C I E N C E | T E C H N O L O G Y | E N G I N E E R I N G | A R T S | M AT H E M AT I C S<br /> Webtips 4058<br /> Alle våre kreative tips og hele vårt sortiment finner du på www.lekolar.no<br /> Webtips 9248<br /> Eventyrkoffer ter<br /> Webtips 9247<br /> Webtips 9249<br /> HVA ER S.T.E.A.M?<br /> STEM er et engelsk akronym for Science, Technology, Engineering & Mathematics og er en<br /> tverrfaglig undervisningsidé. Målet er å øke elevenes interesse for naturfag, vitenskap,<br /> teknologi og matematikk. Kreativitet og design (Arts) legges også til som et femte viktig<br /> kunnskapsområde, og man får derfor ordet S.T.E.A.M.<br /> Lekolar har tusenvis av kreative formingstips og pedagogiske undervisningsforslag innen<br /> en rekke ulike fag og emner som bidrar til lek, læring, undring, utforskning o<a title="NO Tips SFO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=1"> </a> <a title="NO Tips SFO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=2"> Webtips 9248 Eventyrkoffer ter Webtips 9247 </a> <a title="NO Tips SFO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=3"> EN MILJØVENNLIG VERDEN Webtips 9011/9024/9006 We</a> <a title="NO Tips SFO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=4"> FANTASIFULLE EKSPERIMENTER We</a> <a title="NO Tips SFO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=5"> UTFORSK MED SANSENE </a> <a title="NO Tips SFO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=6"> LÆR MENS DU LEKER Webtips 9163 W</a> <a title="NO Tips SFO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=7"> OG LEK MENS DU LÆRER Webtips 9060 </a> <a title="NO Tips SFO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/859ed42f?page=8"> DET VAR ENGANG ET MENNESKE Webti</a>