If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Nr. 6 – 2010 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Tema:<br /> Ting ta’r tid<br /> – især materielanskaffelser<br /> Læs også:<br /> Interview med chef HOK<br /> Copenhagen Drummers vinder Talent 2010<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak – niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 1/2011<br /> udkommer medio februar<br /> 2011.<br /> Læserbreve/indlæg skal<br /> være redaktionen i hænde<br /> senest den 20. januar<br /> 2011.<br /> Forsidefoto:<br /> Bjarne Bergius<br /> Hermansen/DR<br /> Meld flytning:<br /> HKKF<br /> Borgergade 101<br /> 8<a title="FF 6_2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=1"> Fagligt Forsvar Nr. 6 – 2010 </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=3"> 12-15 FOTO: MORTeN FReDSLUND TEMA: MATEriElAnsk</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=4"> Siden SidST Få overblik over de væsentligste nyh</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=5"> siden sidste nummer af Fagligt Forsvar. Få flere n</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=6"> Generalmajor Agner Rokos tiltrådte stil- lingen s</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=7"> ede midt i ” </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=8"> ” Vi er presset Han unders</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=9"> Nyhed til medlemmer af HKKF Forrygende billig </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=10"> Med trommer De stillede op for sjov med deres da</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=11"> FOTOS: BJARNe BeRGIUS HeRMANSeN/DR eFTerspø</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=12"> PMV-brandtest med livrem og seler Alle sejl var </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=13"> TEMA MATEriEl der opstår ild, eller den ramme</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=14"> ”Brandslukningsudstyr, der kan honorere vores kra</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=15"> Når der anskaffes nyt </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=16"> nyt idrætstøj Det røde idrætstøj er på vej ud og</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=17"> Fokus på resultater og ny Løn Over 80 tillidsrep</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=18"> ny Løn r e p r æ s e n T a n T s K a B s M ø D</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=19"> repræsenTanTsKaBsMøDe 2010 Mere debat </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=20"> res stikprøver der. Disse notater følger vi op på</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=21"> Overenskomst – hvad rager det dig? Måske føler </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=22"> DeT DansKe HOLD: I kørestol: overkonstabel af før</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=23"> ” det er vigtigt, at der kommer fokus på,</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=24"> Familienetværket fortsætter i HKKF I 2001 start</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=25"> Den gule sløjfe sender soldater til maraton ver k</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=26"> soldaterbørn skal forberedes frem for helbredes </a> <a title="FF 6_2010.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=27"> FOTO: KARSTeN WeIRUP Cirka 38.000 amerikanske so</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=28"> FOTO: FORSVARMINISTeRIeT Siden besøget af NATO</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=29"> På topmødet i Lissabon den 19. og 20. november, b</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=30"> Fondenes afkast for 3. kvartal 2010 Fondene hold</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=31"> MarKeDsFOrvenTnInger: Verdensøkonomien bevæger si</a> <a title="FF 6_2010.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/85aa8f6a?page=32"> Farvel nisse- tøjet Det har længe været et stort </a>