If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Norsk www.nkk.no<br /> Kennel Klubs<br /> serviceerklæring<br /> Irish softcoated wheaten terrier. Foto: Vibeke Brath.<br /> Hva kan du forvente av NKK?<br /> Kontakt<br /> Vår ambisjon er at:<br /> » Alle som henvender seg til NKK skal oppleve at de får rask og<br /> god hjelp uansett hvordan de velger å ta kontakt, og at NKK<br /> oppleves som et hyggelig sted å henvende seg til.<br /> » NKK skal oppleves som lett tilgjengelig for medlemsklubbene<br /> og deres medlemmer.<br /> Saksbehandling<br /> » Du kan forvente at NKK fØlger riktig saksprosedyre og<br /> saksgang.<br /> » Vi gir deg informasjon på forhånd om hvilke opplysninger vi<br /> trenger for å behandle saken din raskest mulig. Opplysningene<br /> finner du på selve skjemaet og/eller på www.nkk.no<br /> » Du kan kontakte saksbehandleren ved behov. Oversikt over<br /> kontaktopplysningene ligger på våre nettsider.<br /> » Saksbehandlingstider for de enkelte sakstypene er til enhver<br /><a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=1"> Norsk www.nkk.no Kennel Klubs serviceer</a> <a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=2"> Hva kan du forvente av NKK? Kontakt Vår ambisjon</a> <a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=3"> Hva forventer NKK av deg? NKK forventer at du: »</a> <a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=4"> Hvem henvender du deg til? Her finner du informa</a> <a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=5"> HaldenstØver-valp. Foto: Vibeke Brath. De fleste</a> <a title="Serviceerkl&aelig;ring_FEBRUAR2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/85f19cee?page=6"> Norsk Kennel Klub (NKK) er Norges største hundeei</a>