If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 2 2017 | 97. ÅRGANG |<br /> INNTEKTENE FALLER<br /> for advokater i flere norske byer<br /> – Gjennomsnittsadvokaten i små firmaer sliter, sier Kyrre Osmundsen,<br /> leder av Trøndelag krets.<br /> Nye, spennende bokutgivelser!<br /> Marte Eidsand Kjørven<br /> Ytelse av investeringstjenester til forbruker<br /> Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og<br /> erstatningsrettslige krav til atferd<br /> Forbrukere blir stadig mer aktive på<br /> verdipapirmarkedene og de tilbys et bredt spekter<br /> av til dels kompliserte, og risikofylte produkter<br /> og tjenester. Mange forbrukere har fått erfare<br /> at gode råd har blitt dyre, når sparing blir til<br /> tap. Kan forbrukeren holde finansinstitusjonen<br /> ansvarlig for tapet? Forfatteren trekker opp<br /> grensen mellom forbrukerens ansvar for egne<br /> investeringsbeslutninger på den ene siden,<br /> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 2 2017 </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=2"> Nye, spennende bokutgivelser! Marte Eidsand Kjør</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=3"> Innhold 20 8 4 Fast forsvareroppdrag er perso</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=4"> Ulvedebatt blant jurister Norsk forening for milj</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=5"> den vesentlige delen av mil­ jøvernminister Vidar</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=6"> NYHETER Ny aksjelov: – Villedende og i motstrid</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=7"> Ny faglitteratur – fra noen av Norges fremste jur</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=8"> NYHETER Rett fra skolebenken til årets sak </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=9"> PRØVETILGANG www.rettsdata.no Rettsdata Total </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=10"> NYHETER – Ingen, heller ikke dommere ell</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=11"> Psykologiprofessor Annika Melinder (til venstre) </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=12"> NYHETER – For mye fokus på etikk – for lite p</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=13"> NYHETER Compliance-eksperter: – Hun har et hel</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=14"> NYHETER Advokatfullmektig fikk ikke veiledning</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=15"> nings­ og oppfølgingsplikt, men også fordi han </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=16"> NYHETER Skaper ny møteplass for Innlandets ju</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=17"> i Innlandet, var blant dem som møtte opp på arran</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=18"> NYHETER Angrer ikke på at han flyttet hjem Ett</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=19"> DESTINO Kontorlokaler hos Øgreid Eiendom Sentrum</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=20"> TEMA: LØNN Lønningene faller i Trondheim,Tromsø o</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=21"> store firmaene. Det å være advokat i dag, skjer i</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=22"> TEMA: LØNN Fullmektigenes lønn øker mest Snitt-</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=23"> TEMA: LØNN Interessant i det ofentlige Offentl</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=24"> NYHETER Vil avskaffe minstestraff Venstres stort</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=25"> NYHETER Store forventninger til fersk minister J</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=26"> NYHETER – Vi må måle Amundsen på det han gjør nå </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=27"> NYHETER fo</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=28"> NYHETER – Målet mitt har alltid vært å gjøre de</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=29"> NYHETER Tok jussen uten å følge forelesningene </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=30"> NYHETER IBA anklager Trump for å undergrave retts</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=31"> Det er ikke tvil om at rettsstaten i USA har et m</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=32"> Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på! Diver</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=33"> JU§NYTT nr. 2/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=34"> JU§NYTT nr. 2/2017 Rettsvern i konkurs for ik</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=35"> Salg av fast eiendom som er arvet – seksjoneri</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=36"> JU§NYTT nr. 2/2017 Innføring av et nasjonalt </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=37"> Inhabilitetsreglene for rettsoppnevnte sakkyndige</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=38"> JU§NYTT nr. 2/2017 EMD:Tvangssalg av borettslags</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=39"> Bøker og lesestoff ANMELDT AV ARNE FANEBU, LAGDOM</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=40"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=41"> Tomtefesteloven kommentarutgave Boken gir e</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=42"> NYHETER – Løs konflikten, ikke saken Jussens pro</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=43"> overraskende hvor lett det er. Det grunnlegge</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=44"> NY oppdatert versjon 2016/17 </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=45"> NYHETER DKEOBMAMTTENTAREN Mekling – et godt og r</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=46"> DEBATT JURIDISK FORSKNING TRENGER FINANSIERING</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=47"> NEKROLOG EN HELSTØPT MOTPART HAR GÅTT BORT Av</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=48"> NYHETER Fikk støtte i britisk høyeste</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=49"> AVSLØRENDE TELEFAX – På dette tidspunktet sam</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=50"> NYHETER – Menneskerettigheter er bra for busines</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=51"> Fremtidsdebatt og Susanne Sundfør Oslo krets arra</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=52"> Jussbuss Miljøet må ha rettssikkerhet Av KA</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=54"> Månedensadvokat Hanne Skaarberg Holen Navn o</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=55"> statusmøter, der klienten fikk oppdate­ ringer o</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=56"> Trumps mann i Høyesterett Ett år etter at dommer </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=57"> Etterutdanning: Hvordan ligger du an? Nåværende e</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT NYINNMELDTE Bedriftsa</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=59"> Talte på Women's March Merete Smith holdt appell </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Jarran Dolv</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=61"> FOLK & FORUM Hvem bør få fri rettshjelp i fremt</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=62"> FOLK & FORUM – Samiske sedvaner har ikke nødvendi</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=63"> OSLO TINGRETT Advokater til oppdrag med å gå gjen</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: HEGE SOLBERG SANDTR</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=65"> var en praksis som kunne fortsette, flertallet i </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe NYHETER ■ Lagdommer i Borgartin</a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="Advokatbladet februar 2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/8829927d?page=68"> REAL LAWYERS DON’T GIVE A RAT’S ASS ABOUT PE</a>