If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
För dig som använder tappningskateter<br /> 1/2016<br /> ”Därför måste vi<br /> förändra vår syn<br /> på män”<br /> Svend Aage Madsen har forskat på hur<br /> män fungerar som patienter i sjukvården.<br /> Ett aktivt liv med<br /> ryggmärgsskada<br /> – SpeediCath® Compact Eve,<br /> har gjort Monicas vardag lättare.Innehåll<br /> Därför måste vi förändra vår 03<br /> syn på män<br /> Oron har släppt för Ulla 04<br /> Vi uppfann inte katetern. 06<br /> Däremot uppfinner vi den<br /> ständigt på nytt.<br /> SpeediCath® Compact Eve 07<br /> - Vår mest eleganta och diskreta<br /> kvinnliga kateter hittills<br /> Monica lever ett aktivt liv trots 08<br /> ryggmärgsskadan<br /> Han vill hjälpa män till bättre vård 10<br /> – så här kan du hjälpa sjuka män i<br /> din närhet<br /> Hoppas vi ses på 11<br /> Hjultorget 24-25 maj!<br /> Är du aktiv i sociala medier? <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=1">För dig som använder tappningskateter 1/2016 </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=2">Innehåll Därför måste vi förändra vår </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=3">DEBATT </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=4">Oron har släppt för Ulla För snart 25 år sedan sp</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=5">REPORTAGE ”Idag kan jag resa oc</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=6">PRODUKT NYHET Kommer snart Bli först </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=7">PRODUKT SpeediCath® Compact Eve Vår mest</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=8">REPORTAGE Foto: Privat Monica lever ett akti</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=9">NAMN: Monica de Val ÅLDER: 54 år BOR: Söder om P</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=10">HUR FUNKAR DET? </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=11">NYHETER I KORTHET Hoppas vi ses på Hjult</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 1 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8928dbb9?page=12">Detthärrärrinintte enmascarra... </a>