If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 1 | 2017<br /> MARIA GÖR LÄTTLÄSTA NYHETER<br /> VÄXLAR MELLAN ATT VARA LÄRARE OCH CHEFREDAKTÖR<br /> BUDGETEN I SIFFROR OCH MÅL<br /> SÅ SKA FÖRVALTNINGENS PENGAR ANVÄNDAS 2017<br /> NYA CHEFER förändringar i ledningen under våren LÄRARSTRESS assistenter<br /> ska avlasta pedagogerna VI SER STJÄRNOR TÄNDAS JobbMalmö hjälpte<br /> till butiksjobb GÄSTKRÖNIKAN Sara Duarte, Malmö mot Diskriminering<br /> Tack för denna tiden<br /> SÅ ÄR DÅ tiden inne för mig att avsluta mitt arbetsliv. Jag har uppskattat mycket att få verka<br /> tillsammans med dig i vårt gemensamma uppdrag. Drivkraften i hela mitt yrkesliv har varit<br /> en stark övertygelse om varje människas förmåga att växa och utveckla sin förmåga utöver det<br /> man egentligen tror sig om själv. Och att vi som arbetar i det offentliga uppdraget har en så<br /> viktig uppgift i att skapa de sammanhang som verkligen ger näring<a title="edico1_2017_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=1"> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖ</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=2"> Tack för denna tiden SÅ ÄR DÅ tiden inne för mig</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=3"> Innehåll nummer 1 4 6 7 8 10 12 16 </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=4"> Assistenter ska avhjälpa lärarstressen Efter orov</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=5"> um en lärarassistent med ett uppdrag som är mer i</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=6"> Tillfälliga lösningar i väntan på ny chef Nyligen</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=7"> Gästkrönikan Sara Duarte ”Hur ska ungdomar utan</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=8"> B K M d b t o N el sk u d n e t ll 1 </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=9"> OCH SÅ NÅGRA S FFROR Mm V m b Mm d </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=10"> ”Budgeten är en kvalificerad gissning” Hur går </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=11"> vara att man i stället för 32 är 30 i klasserna. </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=12"> </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=13"> Maria McShane Maria McShane har jobbat i över</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=14"> MARIA McSHANE Arbetsplats Komvux Södervärn Ålder </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=15"> ren 2016 fick projektet också ett välkommet tills</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=16"> Arbetsmarknadsområdet förbereder sig för flytten </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=17"> </a> <a title="edico1_2017_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=18"> Lektorer fick nya på konferensen i I början av j</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=19"> intryck i Ottawa digt hoppar mellan olika proj</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=20"> JOBBMALMÖ ”Det har stärkt min tro på mig själv</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=21"> | nummer 1 | 2017 | 21</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=22"> ”Superanvändare” har blivit specialister Bilden</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=23"> ESTETKONGRESSEN HÅLLS PÅ MALMÖ LATINSKOLA Estetko</a> <a title="edico1_2017_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8939b378?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>