If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Augustenborg - Sydals.<br /> Program og informationer.<br /> Juli – December 2018.<br /> Tjek hjemmesiden for nærmere informationer og evt. nye<br /> arrangementer. www.aeldresagen.dk/augustenborgsydals.<br /> Der udkommer også et nyhedsbrev. Tilmelding på<br /> hjemmesiden.<br /> ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬<br /> Aktiviteter m. tilknytning til Ældre Sagen<br /> Bisidderordning<br /> Har du behov for stØtte ved fx samtaler med myndigheder,<br /> sundhedspersonalet og andre?<br /> Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66 / 21 64 68 05, eller Gurli<br /> Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06.<br /> Vi mangler frivillige til flere forskellige opgaver<br /> Vi har altid brug for flere frivillige både som besØgsven, og<br /> til flere andre opgaver. Hvis der er noget du gerne vil hjælpe<br /> os med, så ring.<br /> Har du brug for at få besØg i dit hj<a title="2.halvaar2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=1"> Augustenborg - Sydals. Program o</a> <a title="2.halvaar2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=2"> Aktiviteter m. tilknytning til Ældre Sagen Bisid</a> <a title="2.halvaar2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=3"> Whist på KnØs Gård Torsdage kl. 9.30 – 12. Der sp</a> <a title="2.halvaar2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=4"> IT Augustenborg og HØruphav Computer hjælp Så ri</a> <a title="2.halvaar2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=5"> IT KnØs Gård iPad kursus i HØruphav Mandag fra 9</a> <a title="2.halvaar2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=6"> August Tag med DybbØl turist og Ældresagen Augus</a> <a title="2.halvaar2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=7"> Spis sammen I Sydals-hallen spiser vi sammen Fre</a> <a title="2.halvaar2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=8"> September VirksomhedsbesØg SØnderjyl</a> <a title="2.halvaar2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=9"> Oktober Seniorrejse til Costa del Sol Afgang fre</a> <a title="2.halvaar2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=10"> November På Skovby kro spiser vi sammen Fredag d</a> <a title="2.halvaar2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=11"> December Julehyggen afholdes i Sydals-hallen Ons</a> <a title="2.halvaar2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8950c139?page=12"> ÅrsmØdet den 14. marts 2018 er fØlgende valgt til</a>