If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSbeRättelSe 2015<br /> Årsberättelse 2015<br /> Års- och hÅllbarhetsredovisning frÅn norrenergi<br /> 1<br /> ÅRSbeRättelSe 2015<br /> Vår ambition är att<br /> vara en del av lösningen<br /> för den hållbara staden.”<br /> 2015<br /> det här är norrenergis års- och<br /> hållbarhetsredovisning 2015. här<br /> vill vi ge en bild av vår verksamhet<br /> och hur vi bidrar i utvecklingen mot<br /> det hållbara samhället. fokus ligger<br /> på frågor som är särskilt viktiga för<br /> våra intressenter. hör gärna av dig<br /> till oss om du saknar något, så kan<br /> vi fortsätta utveckla vår redovisning.<br /> vd har ordet 2<br /> Året i korthet 4<br /> Årets nyckeltal 5<br /> det här är norrenergi 6<br /> i dialog med omvärlden 8<br /> norrenergis erbjudande 11<br /> effektiv produktion med<br /<a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=1"> ÅRSbeRättelSe 2015 Årsberättelse 2015 Års- och h</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=2"> ÅRSbeRättelSe 2015 Vår amb</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=3"> ÅRSbeRättelSe 2015 VD har orDet Norrenergis </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=4"> ÅRSbeRättelSe 2015 Året i korthet fjärrkylan</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=5"> ÅRSbeRättelSe 2015 Årets nyckeltal 2015 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=6"> ÅRSbeRättelSe 2015 Det här är Norrenergi norre</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=7"> SoLNa DaNDerYD BroMMa </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=8"> ÅRSbeRättelSe 2015 I dialog med omvärlden norre</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=9"> ÅRSbeRättelSe 2015 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=10"> ÅRSbeRättelSe 2015 Många var intr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=11"> ÅRSbeRättelSe 2015 Norrenergis erbjudande – prod</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=12"> ÅRSbeRättelSe 2015 › funktioner tillsamman</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=13"> 67 drygt 40 företag träffades hos oss för att </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=14"> ÅRSbeRättelSe 2015 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=15"> ÅRSbeRättelSe 2015 Effektiv produktion med hög m</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=16"> ÅRSbeRättelSe 2015 › Krom i aska skogsstyrelsen</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=17"> ÅRSbeRättelSe 2015 Hållbara bränslen norrenergi</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=18"> ÅRSbeRättelSe 2015 › Fakta bränslen Spillvärme </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=19"> ÅRSbeRättelSe 2015 Säkra, miljöanpassade transpo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=20"> ÅRSbeRättelSe 2015 En trygg och utvecklande våra</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=21"> ÅRSbeRättelSe 2015 arbetsplats Inventering av ke</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=22"> ÅRSbeRättelSe 2015 › Hälsa och välmående </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=23"> ÅRSbeRättelSe 2015 Medarbetarstatistik 2015 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=24"> ÅRSbeRättelSe 2015 Förvaltningsberättelse Ve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=25"> Förbränning av bioolja, träpulver och eldningsolj</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=26"> ÅRSbeRättelSe 2015 Flerårsöversikt (not 26</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=27"> ÅRSbeRättelSe 2015 RESULTATRÄKNING tkr </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=28"> ÅRSbeRättelSe 2015 BALANSRÄKNING tkr </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=29"> ÅRSbeRättelSe 2015 BALANSRÄKNING fortsättning </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=30"> ÅRSbeRättelSe 2015 KASSAFLÖDESANALYS tkr </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=31"> NoTER belopp i tkr om inte annat anges Not 1 Red</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=32"> ÅRSbeRättelSe 2015 Koncernbidrag lämnat ko</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=33"> Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning per verksam</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=34"> 2015 2014 Överavskrivningar avsättnin</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=35"> Not 18 Eget kapital Aktie- Reserv- Balan</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=36"> ÅRSbeRättelSe 2015 REVISIoNSBERÄTTELSE till år</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=37"> ÅRSbeRättelSe 2015 STYRELSE </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=38"> ÅRSbeRättelSe 2015 om HåLLBARHETSREDoVISNINGEN</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=39"> ÅRSbeRättelSe 2015 Kontakta oss gärna för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/89799abd?page=40"> ÅRSbeRättelSe 2015 T rygg, bekväm och miljöm</a>