If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Oplossingen<br /> voor koelhuizen<br /> voor gebruik bij temperaturen onder nul.<br /> Weerstaan<br /> koude omgevingen.<br /> Yale® begrijpt de eisen die aan apparatuur worden gesteld wanneer<br /> deze in een koude omgeving wordt gebruikt. Op basis van onze<br /> jarenlange ervaring hebben wij een reeks oplossingen ontwikkeld om<br /> de impact te verminderen die deze zware omstandigheden kunnen<br /> hebben op de prestaties van uw apparatuur, zodat extra onderhoud,<br /> reparatiekosten en uitvaltijd worden geminimaliseerd terwijl de<br /> productiviteit en levensduur van de machine worden gemaximaliseerd.<br /> Hoewel de zware werkomstandigheden van een koelhuis een<br /> duidelijke rol spelen, is de kans dat zich problemen voordoen<br /> het grootst wanneer de heftruck uit het koelhuis komt. Er zal<br /> condenswater ontstaan dat langs de kabelbomen naar de<br /> elektrische verbindingen loopt. Bij terugkeer in het koelhuis bevriest<br /> dit water weer wa<a title="Oplossingen voor koelhuizen page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=1"> Oplossingen voor koelhuizen voor gebruik bij temp</a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=2"> Weerstaan koude omgevingen. Yale® begrijpt de </a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=3"> Duurzaamheid ongeacht de temperatuur. De meelo</a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=4"> Meer leveren in koelhuistoepassingen. Hoe mee</a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=5"> MDe R Reach Truck. Waar een daling van de tempe</a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=6"> Hogere productiviteit bij lagere temperaturen. </a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=7"> Heftruckopties voor koelhuizen. Vriesolie. </a> <a title="Oplossingen voor koelhuizen page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c1d8338?page=8"> Over Yale® Yale is wereldwijd een grote fabri</a>