If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Riktlinjer för analinkontinens<br /> Mari Dahlberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö ◆ Meta Gylin, Södertälje Sjukhus AB, Södertälje ◆ Eva Westling, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm ◆ Silvana Häggqvist, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset/Östra, Göteborg ◆ Ann-Chatrin Sonesson, Akademiska sjukhuset, UppsalaRiktlinjer för analinkontinens<br /> Följande riktlinjer har utarbetats som stöd för optimal handläggning av patienter med analinkontinens. Många patienter kan handläggas inom primärvården. Studier påvisar ett bättre behandlingsresultat då utredning och behandling startat i tidigt skede.<br /> Vid utredning och behandling kan det förekomma vissa lokala skillnader inom landet.<br /> Följande riktlinjer är framtagna av leg.sjuksköterskor, uroterapeuter, stomiterapeuter:<br /> Mari Dahlberg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö<br /> Meta Gylin, Södertälje Sjukhus AB, Södertälje<br /> Eva Westling, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm<br /> Silvana Häggqvist, Sahlgrenska Universitets Sj<a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=1">Riktlinjer för analinkontinens Mari Dahlberg, S</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=2">Riktlinjer för analinkontinens Följande riktlin</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=3">Innehållsregister Bakgrund och definition analink</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=4">Bakgrund analinkontinens Analinkontinens är en </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=5">Orsaker till analinkontinens • Avföringens kon</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=6">Flödesschema basal, utredning och behandling Star</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=7">Flödesschema specialistnivå, utredning och behandl</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=8">Utredning basal nivå 1.1 Allmän anamnes </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=9">Behandling basal nivå 3.1 Allmänna råd om</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=10">Utredning specialist nivå 4.1 Fördjupad anamn</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=11">Behandling specialistnivå. Konservativ behandling </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=12">Remissmall till specialist </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=13">Bristolskalan </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=14">Frågeformulär </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=15">7, Besväras Du av uppblåsthet i buken?  Ja </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=16">21, Har Du problem med nedsmutsning av trosor/kals</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=17">35, Kan Du hålla tätt för urin vid hosta, nysning,</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=18">45, Hur länge har Dina aktuella tarmbesvär varat? </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=19">Registrering av tarmtömning </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=20">Hur många gånger hade Du avföring ? </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=21">Bäckenbottenmuskelträning för kvinnor </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=22">Bäckenbottenmuskelträning för män </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=23">Information om Loperamid </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=24">St . Mark´s inkontinensscore. För att få en bild a</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=25">Referenslista Artiklar Abrams et al (2010). 4th </a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=26">Faktaböcker Abrams,P.,Cardozo,L.,Khoury,S.,&Wein,</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=27">Anteckningar</a> <a title="Riktlinjer f&ouml;r analinkontinens page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c67a8fd?page=28">Riktlinjerna är framtagna av: Mari Dahlberg, Skån</a>