If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SKOLBARNS HÄLSOVANOR I SVERIGE • MENSKUNSKAP<br /> En tidning från<br /> Riksföreningen<br /> för skolsköterskor<br /> NUMMER 2 2019<br /> E<br /> R<br /> N<br /> Ö<br /> I<br /> F<br /> N<br /> S<br /> K<br /> I<br /> R<br /> F<br /> R<br /> S<br /> K<br /> O<br /> G<br /> E<br /> N<br /> K<br /> S<br /> R<br /> E<br /> K<br /> T<br /> L<br /> Ö<br /> S<br /> •<br /> Ö<br /> En samlad<br /> TEMA:<br /> elevhälsa<br /> SKOLPSYKOLOGEN<br /> En viktig aktör<br /> PETRI PARTANEN<br /> Vad utmärker<br /> ett välfungerande<br /> elevhälsoteam?<br /> •<br /> R<br /> O<br /> SJÄLVSKADOR SPURTTILLVÄXT EN AKTIV ELEVHÄLSA<br /> Ny internetbaserad Nya kunskaper Skapar tid för<br /> behandling om puberteten hälsofrämjande arbete<br /> SKOLHÄLSAN. NUMMER 2 2019 <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=1"> SKOLBARNS HÄLSOVANOR I SVERIGE • MENSKUNSKAP En </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=2"> Vi lanser</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=3"> Innehåll #2 28 HÅLLBARA YRKESVAL Viktigt att t</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=4"> ...tryggare nätter 3-5 barn i förskoleklassen </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=5"> LEDAREN En pigg 75-åring I år är det 75 år sedan</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=6"> KORTFATTAT Nya kunskaper om</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=7"> Temanummer: En samlad elevhälsa Elevhälsans sa</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=8"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Vad utmä</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=9"> Det står egentligen inte någonstans i skolans</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=10"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=11"> Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan Elevhälsans </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=12"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Det började</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=13"> numera får sammanfatta läget för sina elever och </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=14"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Psykologen –e</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=15"> Vi skolkuratorer är psykosociala och ickemedi- ci</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=16"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Specialpedago</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=17"> kartläggnings- m m m EFTERFRÅGAD KOMPETENS</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=18"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Skolsköters</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=19"> stöd för lärarna i det förebyggan- de arbetet för</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=20"> Tema. Nr 2 2019 EN SAMLAD ELEVHÄLSA Skolläkarens </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=21"> c Produkter och medi Många av våra pr för barn o</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=22"> RAPPORT 2017/18: SKOLBARN H</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=23"> ALLT FLER KAN PRATA MED PAPPA OM BEKYMMER </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=24"> Bokhyllan Tipsa oss gärna på redaktor1@skols</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=25"> Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? Elevhälsa</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=26"> STUDIE vara en utmaning för rektorer då inte al</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=27"> att arbeta kan mer kännetecknas vid ett inter- pr</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=28"> Hjälp elever att göra hållbara yrkesval När nior </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=29"> KORTFATTAT Unga hbtq-personer me</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=30"> S J Ä LV S K A D E internetbaserad behand</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=31"> jälvskadebeteende är vanligare än många tror. En </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=32"> MÅNGA UNGDOMAR VILL inte prata om sitt självskade</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=33"> nskap är makt! och startade i november 2017. Det </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=34"> STYRELSEN Susann Magnusson ORDFÖRANDE ordforande@</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=35"> K len ri a d a u m 8 maj </a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=36"> ANSÖKAN: EBBA DANELIUS STIFTELSE Keps, som bl</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=37"> Verksamhets- berättelse 2018 Riksföreningens uppd</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=38"> den internationella skolsköterske- konferens juli</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=39"> EKONOMI Årsbokslutet redovisar ett överskott på 2</a> <a title="Skolh&auml;lsan nr 2 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/8cdbf7af?page=40"> POSTTIDNING B Returadress: Riksföreningen för sko</a>