If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 5 2018 | 98. ÅRGANG |<br /> Best i klassen<br /> Nominert til pris for kvinne-satsning<br /> B<br /> e<br /> s<br /> t<br /> i<br /> l<br /> l<br /> o<br /> p<br /> n<br /> r<br /> .<br /> a<br /> Ø<br /> k<br /> v<br /> e<br /> idi<br /> ab<br /> r<br /> o<br /> u<br /> n<br /> j<br /> @<br /> n<br /> e<br /> t<br /> s<br /> m<br /> o<br /> e<br /> n<br /> p<br /> t<br /> å<br /> p<br /> Hva betyr GDPR for din<br /> virksomhet?<br /> Bestill gratis prØvetilgang til Juridika på post@juridika.no<br /> Nå finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbØker og<br /> ajourfØrte lovkommentarer på Juridika.<br /> KONTAKT: POST@JURIDIKA.NO JURIDIKA.NO<br /> Innhold<br /> Nyheter<br /> 6 <a title="AdvokatbladetMai18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 5 2018 </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=2"> B e s t i l l o p n r . a Ø k v e</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=3"> Innhold Nyheter 6 Mener voldgift vil være bedr</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=4"> Vil gjenvelge Hjort, selv om han kan bli ordfører</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=5"> mediebildet», heter det i inn- stillingen. Komi</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=6"> NYHETER Mener voldgift vil være bedre for flere D</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=7"> Gjør skrive- prosessen effektiv </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=8"> NYHETER Ifølge tingrettsdommer Cathrine Hrasky </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=9"> Lede av Advoka o en ngen O o k e E e Ma e Me ck</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=10"> NYHETER 19 advokater mistet bevillingen i 2017 A</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=11"> for de mangler som var blitt avdekket, og innstil</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=12"> NYHETER 0til advokatene Det kom ingen salærøkning</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=13"> FAGLIGE NYHETER! NORGES LOVER 1687 2017 HOVE</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=14"> TNAYLHEENTEPRISEN 2018 De kan vinne Talentp I 201</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=15"> risen 2018! LES R PÅ ADVOKATBLADET.NO! NYHE</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=16"> TNAYLHEENTEPRISEN 2018 </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=17"> HAR OPPLEVD Å MISTE TALENTER KRISTIN</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=18"> TEMA: DIGITAL KOMMUNIKASJON Hvor trygg er DIGI</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=19"> TEMA: DIGITAL KOMMUNIKASJON din @epost? Enges</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=20"> TEMA: DIGITAL KOMMUNIKASJON Usikret e-post er som</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=21"> JUSS OG FROKOST PÅ JURISTENES HUS Frokostkurs-u</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=22"> NYHETER Veilederen skal hj</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=23"> NYHETER 61 SIDER NYTTEINFO – Veilederen tar fo</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=24"> NYHETER Frykter for kontroll­utvalgs uavhengighet</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=25"> NYHETER ANNONSE Våre advokater kombinerer lokal</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=26"> NYHETER «Folk hører advokater bable om noe de ik</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=27"> NYHETER – En total mangel på rettssikkerhet F</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=28"> NYHETER </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=29"> 580 advokater i varetekt i Tyrkia </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=30"> NYHETER Advokatforeninger går i op –Vi som jobbe</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=31"> pløsning Kona var sterkt preget av situasjo­ ne</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=32"> NYHETER Følte seg presset til å godta salær En ps</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=33"> JU§NYTT nr. 5/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=34"> JU§NYTT nr. 5/2018 Ikrafttredelse nye lover: 20</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=35"> Fremgangsmåten ved beslag hos advokat Høyeste</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=36"> JU§NYTT nr. 5/2018 Pasientskadenemndas bevis-</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=37"> Arbeidsrettssaker som småkravsprosess Høyesteret</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=38"> JU§NYTT nr. 5/2018 Regulering av festeavgift Hø</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=39"> I 2003 publiserte professor Geir Wox­ holth Ju</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=40"> Bøker og lesestoff Personvernforordningen (GDPR</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=41"> Allmenn formuerett. Fleire rettar til same formue</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=42"> Bøker og lesestoff «Boken kan bli misbrukt av de </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=43"> Det er særlig denne til tider «uredi­ gerte» st</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=44"> rett fra SKIEN I denne spalten tar vi pulsen på a</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=45"> Helene Naper bor i Larvik, har kontor i Skien og </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=46"> NYHETER Thommessen kåret til Norges b</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=47"> rangere hverandre. I årets utgave var det nok e</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=48"> HOVEDSTYRET Satsøkning for disiplinærutvalgene </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=49"> NYHETER DKEOBMAMTTENTAREN Det er et halvt år igje</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=50"> DEBATT ADVOKAT – MINUTT FOR MINUTT </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=51"> het til å bli ivaretatt, er et spørsmål som er av</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=52"> Jussbuss Er Landinfos veier uransakelige? Av CAM</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=54"> Månedensadvokat Berit Reiss­ Andersen Da den </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=55"> Den aller største forskjellen er at jeg kan jobb</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=56"> Advokatklienter har etablert forbrukerorganisasjo</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=57"> Foredrag om varsling mannsrett i en sak hennes ti</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=59"> FOLK & FORUM Bli med på Advokatmesterskapet i gol</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Kaja Breivi</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=61"> NYHETER Slik ser det nye nettstedet ut. Lovda</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=62"> NYHETER 50 OM DANNELSEN AV ENKELTE STØRRE ADVOKAT</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=63"> NYHETER Vil ha felles EU-standard for tiltaltes </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: ARVE HAAKSTAD, 47 Å</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=65"> ADVOKATER I NYHETENE FORSIKRING MOT GDPR-BØTER A</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=66"> Advokater i SosialeMedier Domstoladministr</a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetMai18 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d54c1b9?page=68"> PRØV ADVOKATJOBB.NO BRANSJENS EGEN JOBBPORTAL </a>