If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 12 2016 | 96. ÅRGANG |<br /> Lykkes tross<br /> oljekrisen<br /> Advokatmarkedet i Stavanger<br /> går bedre enn på lenge<br /> Advokatbladet 12–2016 1<br /> Nye, spennende bokutgivelser!<br /> Thor Falkanger<br /> Tomtefesteloven Kommentarutgave<br /> Tomtefesteloven har siden den kom i 1996, blitt endret hele 15 ganger. Tvistene vedrørende<br /> tomtefeste har vært mange og tunge. Fra Høyesterett har vi en lang rekke avgjørelser, og til<br /> og med Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har bidratt. Thor Falkanger presenterer i denne<br /> kommentarutgaven til tomtefesteloven en oversikt over bakgrunnen for og tilblivelsen av<br /> dagens lov, før han gir kommentarer til hver enkelt paragraf.<br /> Kr 599,-<br /> Nils H. Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund, Kari B. Andersen,<br /> Terje G. Andersen og Thomas B. Svendsen<br /> Arbeidslivets spilleregler 4. utgave<br /> Arbeidslivets spilleregl<a title="Advokatbladet desember 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 12 2016</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=2"> Nye, spennende bokutgivelser! Thor Falkanger Tom</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=3"> Innhold Nyheter 4 – Bevisvurdering er blitt følel</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=4"> ldig / 30 uskyldig), stemte politikerjuryen ens</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=5"> til at vi i disse tider bør være mer årvåkne. </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=6"> NY STRAFFEPROSESSLOV Her er nyhetene i forslag</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=7"> Få store straffesaker «Straffesaker med tidsbruk </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=8"> NY STRAFFEPROSESSLOV – Skadelig for tilliten til </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=9"> NY STRAFFEPROSESSLOV Forsvarergruppen: Noe bra</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=10"> NYHETER 1133 advokater har fått tilsyn i år Tils</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=11"> Kjetil Andersen i EY står for kontrollen. grunns</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=12"> ÅRSTALEN 2016 Vil ha advokatlov fort – Regjeringe</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=13"> ÅRSTALEN 2016 Frykter ikke frislipp Advokatfo</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=14"> ÅRSTALEN 2016 – Vil snu hver stein </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=15"> ÅRSTALEN 2016 Årstalen godt mottatt TEKST: </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=16"> ÅRSTALEN 2016 Vil ha åpenhet rundt Høyest</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=17"> Reaksjoner på årstalen – FOR LITE DISKUSJON Thoma</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=18"> NYHETER Harald-Tore Roaldsen og </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=19"> NYHETER Støtter advokater i frontlinjen Advokat</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=20"> TEMA: SLIK PÅVIRKER OLJE-NEDTUREN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=21"> TEMA: SLIK PÅVIRKER OLJE-NEDTUREN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=22"> TEMA: SLIK PÅVIRKER OLJE-NEDTUREN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=23"> TEMA: SLIK PÅVIRKER OLJE-NEDTUREN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=24"> NYHETER Fornøyd med ekspress-domstol Med et </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=25"> – For tre år siden begynte vi å fokusere på hva v</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=26"> PROFILEN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=27"> PROFILEN Skattefilosofen Han er selve symbolet p</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=28"> PROFILEN DET BALLET PÅ SEG I henhold til norme</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=29"> PROFILEN – Som privatpers</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=30"> NYHETER Hjelp til advokater i trøbbel Hvordan ska</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=31"> NYHETER Kollegial samtale «Utgangspunktet for o</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=32"> Fagforumet i arbeidsrett ledes av advokat Trond E</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=33"> JU§NYTT nr. 12/2016 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=34"> JU§NYTT nr. 12/2016 Ikrafttredelse nye lover: 2</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=35"> skatt ilegges ikke når forholdet anses «unnskylde</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=36"> JU§NYTT nr. 12/2016 Forslag til ny straffeproses</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=37"> Bruk av liten skrift er villedende markedsføri</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=38"> JU§NYTT nr. 12/2016 Straffeprosess: Scannet </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=39"> NY oppdatert versjon 2016/17 </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=40"> NYHETER Finn frem i FN-jungelen Hvordan finne fre</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=41"> NYHETER – Jeg er </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=43"> har kommet til sid­ en Andenæs’ Norsk straffepros</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=44"> JURISTKONGRESS 2016 – Alle kommuner bør ansette </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=45"> JURISTKONGRESS 2016 Rettssikkerhet: Et ullen</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=46"> JULE-ENQUETE Advokat­julebord landet rundt Foto:</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=47"> JULE-ENQUETE Vilt villmarksjulebord Jens Johan</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=48"> ti årmed vitnestøtte Feiret I ti år ha</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=49"> Jussbuss Dømt uten å vite det AV RAMMIYA AR</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=50"> DEBATT VARSLING, TAUSHETSPLIKT OG KILDEVERN </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=51"> DEBATT HVEM ER «KLIENTEN» ETTER REGLER FOR GOD</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=52"> DKOEBMAMTTENTAREN Vårt arbeid gir </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=54"> Månedensadvokat Torstein Bae Navn / alder: T</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=55"> Har du et faglig forbilde, og i til- felle hvem? </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=56"> oppdragervold, sa Cecilia Dinardi. – Vær ydmyke!</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=57"> 40 advokat-faddere til asylbarn I Sverige har Adv</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=59"> Hjelper rusavhengige I samarbeid med advokatfirmae</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Magnus Thom</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=61"> FOLK & FORUM Rettshjelper vil prosedere i Gula</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=62"> STILLINGSANNONSER ADVOKATENE Skar, Dyvik, Clemets</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=63"> Kindem & Co </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: TORGEIR RØINÅS </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=65"> JULEXORD FOLK & FORUM Avis SigØy- neren </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ I Facebook-gruppen «Ingen rett</a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="Advokatbladet desember 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d86b339?page=68"> DISCOVERY SPORT EVENTYRET. DET LIGGER I BLODET. </a>