If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MUltikUM<br /> Platsgjutet gummiunderlag<br /> låt fantasin Fö<br /> blomma!<br /> Sätt en personlig prägel på lekplatsen. Med<br /> 18 klara färger är det bara fantasin som<br /> sätter gränser för skaparglädjen.<br /> Med Multikum kan du använda<br /> mönster och design för att<br /> förvandla en lekplats<br /> till ett konstverk, där<br /> barn kan skapa<br /> nya egna lekar.<br /> rdelar med<br /> Multikum<br /> <br /> Billigast i läNgdeN<br /> Lång livstid, ingen påfyllning av materialoch i stort sett underhållsfritt.<br /> eN säker lösNiNg<br /> Multikum är testat och godkänt enligt<br /> EN1177. Vi erbjuder HIC-test vid varje<br /> läggning. Kontakta oss för mer infor-<br /> mation och pris.<br /> attraktiV lekPlats året oM<br /> Multikum är slitstarkt utan fogar och<br /> skarvar som kan samla skräp eller<br /> förskjuta sig. Bra dränering ger snabbt<br /> torr yta.<br /> Möjlighet till kreatiVitet<br /> Lek med färger, mönster och 3D-e<a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=1"> MUltikUM Platsgjutet gummiunderlag</a> <a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=2"> låt fantasin Fö blomma! Sätt en personlig präg</a> <a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=3"> Att falla är en del av leken. Multikum är stötdäm</a> <a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=4"> enkla Multikum För att gummiunderlaget ska bli o</a> <a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=5"> Färgsprakande möjligheter Platsgjutet gummiunder</a> <a title="KOMPAN Multikum Platsgjutet gummiunderlag 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8da7ce6b?page=6"> kontakta oss för mer information koMPaN NorrlaNd</a>