If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KLIMAVENLIGE FALDUNDERLAG<br /> TIL INSPIRERENDE UDEOMRÅDER<br /> Klimaet er under forandring<br /> Klimaforandringerne betyder ikke alene, at der falder mere regn – der forekommer også hyppi-<br /> gere ekstreme regnskyl. Det gør det nødvendigt at opsamle og bortlede store mængder vand på<br /> kort tid. I landområderne er det som regel ikke det store problem, men så meget desto mere i<br /> de voksende bymiljøer. Her er en stadigt stigende del af jordens overflade belagt med asfalt eller<br /> anden belægning, så vandet ikke kan trænge ned i jorden og i stedet må bortledes via kloaksyste-<br /> met. Da kloaksystemet ikke er dimensioneret til ekstreme regnskyl, resulterer det i oversvømmede<br /> gader og kældre og andre gener for borgerne. Dette problem kan kun undgås ved at sikre en<br /> hurtigere og bedre opsamling og efterfølgende bortledning eller anvendelse af vandet.<br /> Hvordan opsamler vi de ekstreme mængder regn?<br /> Vi arbejder med klimabasen som e<a title="LAR-TPV-Klima folder page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dc3d3b8?page=1"> KLIMAVENLIGE FALDUNDERLAG TIL INSPIRERENDE UDEOM</a> <a title="LAR-TPV-Klima folder page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dc3d3b8?page=2"> Klimaet er under forandring Klimaforandringerne b</a> <a title="LAR-TPV-Klima folder page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dc3d3b8?page=3"> </a> <a title="LAR-TPV-Klima folder page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dc3d3b8?page=4"> Lekolar Surfacing TPV® er en teknisk avanceret ge</a>