If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> VH<br /> 4 000kg / 5 000kg / 5 500kg Elektryczne wózki widłowe<br /> · Automatyczny hamulec parkowania Yale, eliminujący · System ciągłego wspomagania stabilności wózka (CSE)<br /> niekontrolowane staczanie się z pochyłości · Programowane tryby pracy wózka – „eLo” (oszczędny)<br /> · Automatyczne zwalnianie obrotów i „HiP” (wydajny)<br /> · Technologia CAN bus<br /> · Technologia wydajnego silnika prądu przemiennego<br /> Wymiary wózka<br /> Jeśli b12_/2 < b13<br /> Ast = Wa + x + l6 + a<br /> Jeśli b12/2 > b13<br /> Ast = Wa + R + a = Wa + √((l6 + x)2 + (b12/2 - b13)2) + a<br /> 4.1<br /> ab<br /> h4<br /> 4.5<br /> h3<br /> 4.4<br /> h1<br /> 4.2<br /> Q<br /> c<br /> 1.6<br /> h2<br /> 43<br /> .<br /> h6<br /> 4.7<br /> h7<br /> 4.8<br /> h10<br /> 4.12<br /> m1<br /> 4.31<br /> m2<br /> 4.<br /> 32<br /> s<br /> .<br /> 4 22<br /> x<br /<a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=1"> seria VH 4 000kg / 5 000kg / 5 500kg </a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=2"> Wymiary wózka Jeśli b12_/2 < b13 Ast = Wa + x + </a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=3"> ERC 40VH Dane masztu i udźwig znamionowy (kg) – o</a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=4"> ERC 50VH Dane masztu i udźwig znamionowy (kg) – o</a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=5"> VDI 2198 – Specyfikacja ogólna Oznakowanie Masy O</a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=6"> seria VH Modele: ERC 40VH, ERC 50VHS, ERC 50VH, E</a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=7"> zwiększyć produktywność. Samoblokujący przycisk s</a> <a title="Seria VH Elektryczne W&oacute;zki Wid&#322;owe page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8de5a139?page=8"> seria VH Modele: ERC 40VH, ERC 50VHS, ERC 50VH, E</a>