If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
För dig som använder tappningskateter<br /> 2/2012<br /> SpeediCath®<br /> – Love berättar om användandet<br /> Resereportage<br /> – besök i isbjörnarnas landInnehåll<br /> Det skall vara enkelt i vardagen 02<br /> Urologins utveckling 03<br /> ”Jag känner mig vuxnare<br /> och har blivit mer självständig” 05<br /> SpeediCath® tappningskateter<br /> – en fråga om livskvalitet 06<br /> Vill du beställa prover<br /> på SpeediCath® tappningskateter? 07<br /> Resande reporter till<br /> Paralympic 2012 sökes 07<br /> Äventyr i isbjörnarnas land 08<br /> ”Jag känner mig tryggare<br /> med nya rektalkatetern” 10<br /> För bättre tarmkontroll 11<br /> Forum för användare av<br /> stomi- och kontinensprodukter 12<br /> Vinnare, RIKare Vetande nr 1, 2012 12<br /> 05<br /> 03<br /> 08<br /> Coloplast utvecklar produkter och service s<a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=1">För dig som använder tappningskateter 2/2012 Spe</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=2">Innehåll Det skall vara enkelt i vardagen </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=3">REPORTAGE Urologins utveckling Urologiska </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=4">REPORTAGE © 2012 Intuitive Surgical, Inc. En</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=5"> REPORTAGE ”Jag känner mig vuxnare och har bliv</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=6">PRODUKT SpeediCath® tappningskateter – en fråg</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=7">PRODUKT Vill du beställa prover på SpeediCath® </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=8">The polarbear capital of the world I Churchill bo</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=9">REPORTAGE Äventyr i isbjörnarnas land Som ny</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=10">REPORTAGE ”Jag känner mig tryggare med nya rekt</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=11">För bättre tarmkontroll Peristeen® vattenlavema</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 2 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8dfe8f6f?page=12">Forum för användare av stomi- och kontinensprodukt</a>